admin

Depression and interpersonal cognitions: A cognitive vulnerability perspective
Marianne Halvorsen

ePsykologi: Digitale psykologiske intervensjoner
Filip Drozd & Elin Olsen

Fagutvalget
Katrin Øien

World Conference for Psychotherapy 2008: Reisebrev fra Beijing
Truls Ryum

Ibogain-assistert behandling av stoffavhengighet
Halvard Hårklau og Marianne Kaspersen

Buddha på kompetanseplanen
Svein Gran

Det «frie og uavhengige» samfunnet
Susanne Hellan

Dependency in Human Development: On the Ties that Bind
Richard Alapack

Rusavhengighet i et biopsykososialt perspektiv
Marianne Stallvik

Om interindividuelle variasjoner i seksuell aktivitet og det brysomme begrepet sexavhengighet
Anders ågmo

Spirituell overgivelse og mestring
Frederick Lucius Nathanael

Oppmerksomt nærvær i behandling av rusproblemer
Ingrid Dundas, Bjørn Wormnes & Magne Storvik

Are studies with randomized controlled trials (RCTs) appropriate in order to obtain evidence-based practice in substance addiction treatment?
Trond Nordfjærn