admin

The United Nations Conventions on the Right of the Child: does it offer a useful tool to protect the rights of children? – A closer look.
Baobang Owusu

Sosioøkonomisk status og psykisk helse hos barn og unge
Tormod Bøe

Bruk av Q-metode i Bambi-prosjektet
Ingunn Størksen

Kva hindrar skular og barnehagar i å stoppe mobbing?
Ragnhild Færøyvik Lindøy og Marit Økland Kristensen

Barns oppveksterfaringer og kognitiv utvikling
Else Marie Augusti

Keys to the world: Unique places, learning and possibilities in the hands and mind of children
Tove I. Dahl

Bringing up a Daughter! Islamic Perspective and Muslim Societies
Azher Hameed Qamar

Psykologene bidrar mer innen helsetjenesteforskning?
Lars Henrik Myklebust

Bokanmeldelse – Mediegenerasjonen – Barn og unge i det nye medielandskapet
Anne-Gudrun C. Klæth Lyngsmo

Bokanmeldelse – Barns møte med psykisk lidelse – En datters historie
AnneGudrun C. Klæth Lyngsmo

Psykologisk Fagutvalg


Bokanmeldelse – Tankebilder – Hjernen, følelser og styring
Stian Douglas Hillgaar

Kreativitet i skolen NÅ!
Linn Charlene Brun

Livet på nettet. Barn og unges bruk av internett.
Ingunn Hagen og Thomas Wold

Individuell psykoterapi med barn – hva, hvordan og hvorfor?
Birgit Svendsen