Category: Bokanmeldelser (page 2 of 2)

Barns møte med psykisk lidelse- En datters historie

Av: Sunniva Gram Andersen 

Boken om barns møte med psykisk lidelse er skrevet av Grete Lillian Moen, og ble utgitt i 2012 (2. utgave). Moen er klinisk barnevernspedagog og har jobbet i psykisk helsevern og barnevern i over 20 år. Hun har vært engasjert i arbeid med barn av psykisk syke, samt holdt foredrag om emnet rundt i landet.Les mer!

Terapeuten teller! – En bokanmeldelse av Psykoterapeuten

Av: Benne-Christer Bakke

En kunnskapsmettet bok som formidler respekt for psykoterapeutens betydning samt omsorg for fagets iboende kompleksitet.

cover.Psykoterapeuten

Psykoterapeuten

”Psykoterapeuten – En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi” (heretter ”Psykoterapeuten”) er en samling tekster om psykoterapeutens betydning for terapeutisk prosess og utfall.… Les mer!

Getting things done: Kan man bruke et effektivitetssytem for å blir mer effektiv?

Skrevet av: Håvard Karlsen.
Karlsen har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi, og jobber for tiden med diverse forskning- og undervisningsprosjekter.

Det har alltid vært noe med effektivitetssystemer som har fascinert meg. De kommer med så bastante og fantastiske lovnader at man ikke kan unngå å bli mistenksom.… Les mer!

Bokanmeldelse: Kostholdsråd av ufaglærte – nei takk!

Skrevet av: Martine Myhre

Forfatter og jurist Lars-Erik Litsfeldt tar i boka ”Diabetes – nei takk!”, utgitt i 2010, for seg lavkarbohydrat- og høyfettskostholdsdietten (LCHF-dietten) som en løsning på sin diabetes type 2. Det er ikke hans første bok om temaet, men det er ikke nødvendig å ha lest de tidligere utgitte bøkene for å kunne forstå budskapet i boka.Les mer!

«Lev godt med din alder» av Gunnar Asbjørnsen – en bokanmeldelse

Boken Lev godt med din alder av Gunnar Asbjørnsen har som formål å ufarliggjøre de fysiologiske endringene som følger av det å være gammel. Selv sier Asbjørnsen, som er utdannet lege med spesialisering i geriatri, at ”boken er skrevet for vanlige lesere uten spesielle medisinske forkunnskaper”.… Les mer!

Bokanmeldelse: Mindfulnessbasert kognitiv terapi

mindfulnessbasert_kognitiv_terapi-crane_rebecca-27580684-4220524606-frntlMindfulnessbasert kognitiv terapi av Rebecca Crane. Utgitt på Gyldendal Norsk Forlag 2014

Mindfulnessbasert kognitiv terapi (eng. Mindfulness-Based Cognitive Therapy, fork. MBCT) brukes i økende grad som en terapi for å bearbeide og behandle alt fra depresjon til søvnvansker og stress. Boken til Crane gir i første rekke en innføring i sentrale teoretiske og praktiske elementer i MBCT.… Les mer!

Newer posts