Category: Nyheter (page 2 of 4)

Psykologisk Tidsskrift 20 år

Redaktør Jorunn Amdam

Redaktør Jorunn Amdam

Hei alle sammen, og godt nytt år!

I 1997 gikk den første utgaven av Psykologisk Tidsskrift i trykken, dette vil med andre ord si at vi i år markerer vårt 20 års jubileum som tidsskrift. I den anledning gir vi i februar ut en jubileumsutgave med «evolusjon» som tema.… Les mer!

Anmeld en bok – få boken gratis

kroppen-i-psykoterapi_productimageHar du lyst på en gratis bok? Skriver du en bokanmeldelse for oss, får du boken gratis! Vi har en rekke spennende faglige bøker  tilgjengelig på vårt kontor ved Psykologisk Institutt på NTNU, og får stadig tilsendt nye fagbøker. Vårt nyeste tilskudd til boklista er «Kroppen i psykoterapi» av Anne Kristine Bergem (red.) og en rekke bidragsytere.… Les mer!

Masterportrettet: Kari Våge Knutsen

Nestemann ut i «Masterportrettet» er Kari Våge Knutsen. Hun har master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU, 2014 – 2016. 

Kari Våge Knutsen

Kari Våge Knutsen

Hva har jeg forsket på?
Jeg har forsket på betydningen av rettferdig ledelse for arbeid-familiekonflikter og hvorvidt sosialt klima og autonomi har innvirkning på forholdet.… Les mer!

Fagkritiske dager 2016 – Psykologi for alle?

For første gang arrangeres fagkritiske dager for psykologistudenter og andre interesserte ved NTNU, 1. og 4. november 2016. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de ulike studentforeningene ved Psykologisk Institutt, og vi ønsker at så mange som mulig ønsker å delta på de kommende arrangementene.… Les mer!

Masterportrettet: Sigrid Selli Eidem

Nestemann ut i serien «Masterportrettet» er Sigrid Selli Eidem. Hun har master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU, 2014-2016.

Sigrid Selli Eidem

Sigrid Selli Eidem

Hva har jeg forsket på?

Jeg har forsket på tilrettelegging for ansatte med psykiske helseproblemer fra et lederperspektiv. Min masterstudie har en kvalitativ metodetilnærming, hvor jeg intervjuet syv ledere i ulike norske virksomheter.… Les mer!

Kropp, mat, deg selv og pasienten. Intervju med Linnéa Myhre og Trine Tetlie Eik-Nes

Skrevet av: Synne Horten Heldal og Ida Skar, Psykologisk Tidsskrift NTNU 

Linnéa Myhre er blogger og forfatter. Trine Tetlie Eik-Nes er stipendiat v. Institutt for nevromedisin NTNU. Vi har intervjuet dem i anledning Folkehelseuka 2016, et arrangement i regi av medisin- og psykologistudenter ved NTNU.Les mer!

Salgsstand med ny utgave «Samfunnspsykologi»

Onsdag og torsdag uke 35 finner du Psykologisk Tidsskrift NTNU på stand i gata på Dragvoll. I tillegg til at det nyeste nummeret «Samfunnspsykologi» vil være for salg,  blir det også mulighet for å kjøpe tidligere utgaver.

Hvor? Les mer!

Vi søker nye redaksjonsmedlemmer

Psykologisk tidsskrift NTNU søker nye studentmedarbeidere innen:

  • Markedsføring – promotering av tidsskriftet på stands, i forelesninger og på sosiale medier, samt utforming av plakater/flyers
  • Layout – sette sammen selve papirutgaven i InDesign
  • Skribent – skrive intervju, nyhetssaker og innlegg på vegne av redaksjonen

…i tillegg kommer fellesoppgaver som å kontakte skribenter, idémyldring og korrekturlesing.… Les mer!

2016, Nr. 1 – Biologi

Nyheter

Illustrasjon: June Aarseth

Illustrasjon: June Aarseth

Instituttleiar sitt hjørne
Magne Arve Flaten

Hva skjer på instituttet?

Å høre stemmer som ikke finnes Hørselshallusinasjoner ved schizofreni
Kenneth Haugdahl

En innføring i nytten av EEG innenfor diagnostikk, og hvorfor nevrale nettverk er viktige å ha kunnskap om
Ida V.Les mer!

Psykologisk tidsskrift sommerferie til 16.august

Redaksjonen i Psykologisk Tidsskrift NTNU er nå på sommerferie. Vi er tilbake på kontoret fra 16.august 2016, og bestillinger på bøker og tidsskrift vil derfor ikke bli sendt ut før dette. Har du spørsmål er det bare å sende oss en mail.… Les mer!

Studenter skal gi psykologisk bistand på Lesvos

Over 100 000 flyktninger har ankommet Lesvos hittil i år. Mange av dem har opplevd traumatiske krigssituasjoner. Men da Katrin Glatz Brubakk skulle få tak i psykologer som jobbet på øya, fant hun bare én. Katrin er selv barnepsykolog og har brukt de siste feriene sine til å reise ned for å hjelpe dem som overlever den farefulle ferden til Lesvos, og nå vil hun starte et prosjekt der psykologistudenter skal gi psykisk hjelp til flyktningbarn og foreldrene deres.Les mer!

Lyst på en gratis bok?

Vi har en rekke fagbøker tilgjengelig på vårt kontor, og får stadig tilsendt nye bøker. Anmelder du en bok for oss får du boken gratis! Denne ukens nyheter er som følger:

  • 2016-02-19 15.01.56 Bjorvatn, B. (2016). Ungdomssøvn. Utredning og behandling av forstyrret døgnrytme og andre søvnlidelser.
Les mer!

Læring og motivasjon

Arild Raaheim,
Professor i universitetspedagogikk, UiB,NHH

En spørreundersøkelse som ble utført blant studenter ved Universitetet i Bergen (2013), viser at en tredjedel av studentene følte liten eller svært liten sosial tilhørighet til programmet de går på, og nesten en fjerdedel følte liten faglig tilhørighet (Bøyum, 2014). … Les mer!

Historiske tilbakeblikk, del 4: Sektoriseringen og politiseringen av psykologien

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave 1-2003 og er én av syv tekster om instituttets historie, skrevet av Ivar Bjørgen.

Er psykologi én vitenskap, eller mange? NTNU har satt seg som mål å være Norges tverrfaglige universitet, og det syns jeg er et godt mål.… Les mer!

Psykologisk Tidsskrift og Psykologidagene 2016 presenterer debatt: Pornografi!

12637148_10205999954184029_635277466_o
Hva slags forventinger skaper porno til et intimt forhold? Kan porno være sunt, eller er det bare skadelig?

Tidsskriftet et stolte av å presentere samarbeidet med Psykologidagene 2016 – sett av kvelden 7. mars for en interessant og opplysende debatt  om et tema som både kan engasjere og provosere!… Les mer!

Older posts Newer posts