Psykologisk Tidsskrift NTNU ble etablert i 1996 ved hjelp av ansatte og studenter ved Psykologisk Institutt ved NTNU. Tidsskriftet utgis i papirutgave tre ganger i året – et nummer på høstsemestert og to nummer på vårsemesteret. Vi trykker blant annet artikler, fagessay, debatter, innlegg, kommentarer og bokanmeldelser. Hvert nummer har et tema som majoriteten av artiklene tar for seg. I tillegg legges det jevnlig ut innlegg fra våre skribenter på nettsiden, såvel som fra engasjerte lesere og studenter, for å sette søkelys på dagsaktuelle tema og innlede til debatt. Vi ønsker å sette psykologi på dagsorden!

Psykologisk Tidsskrift NTNU er et fagtidsskrift og en nettside drevet av en redaksjon bestående av frivillige og engasjerte psykologistudenter. Tidsskriftet er definert som en læringsarena av instituttet, og tidsskriftes hovedoppgaver er å gi studenter muligheter til å publisere artikler m.m., samt at vi også tar imot bidrag fra ansatte på universitetene, psykologer og ellers andre fagpersoner i arbeidslivet.

Tidsskriftet retter seg hovedsakelig mot psykologistudenter på alle nivå, de som anvender psykologi i yrkessammenheng og ellers alle med interesse for psykologi.