Category: Jørgen Flor: Pratepsyk (page 2 of 2)

Forskerlinje for profesjonsstudiet i psykologi?

Psykologutdanningen i Norge følger den såkalte scientist-practitioner modellen og skal gi skolering i både forskning og i klinikk. Dette er utgangspunktet som skal gjøre psykologer i stand til å følge evidensbasert praksis, altså tilby den til enhver tid beste behandlingen som forskning understøtter.Les mer!

Psykologiens neste magesår?

Frem til for få år siden var stress etablert som årsaken til magesår. I dag vet vi at synderen er en bakterie. Irritabel tarm er blitt en folkesykdom hvor forklaringen nok en gang er stress , men forståelsen er i ferd med å flytte seg fra psyke til soma.Les mer!

Bruk spalteplass på fag, ikke krav

Først av alt er jeg glad for at fler enn meg er pratepsyke. Det er forståelig at tittel-saken fremdeles engasjerer, men det må være vranglesing når Townsend, Knutsen, Karlsen, Fjellstad og Bjørge anklager meg for å hoppe ut av debatten.Les mer!

En bjørnetjeneste

Tirsdag 5 mai kom tilstandsrapporten for høyere utdanning ut. Den konkluderer tydelig og klart: «For mange studenter på alle nivåer bruker for lang tid på å gjennomføre studiene». Jeg er en av verstingene. Når mitt studieløp avsluttes til neste år har jeg hatt studentstatus siden år 2006.Les mer!

Jeg er pratepsyk – er du?

For et par år siden var jeg så vidt involvert i den såkalte tittel-debatten, hvor særlig Karen Eimot og Madeleine Dalsklev stod på barrikadene for at master i psykologi skulle gi adgang til psykolog-tittelen. Jeg mente da, som nå, at løsningen deres var feil.Les mer!

Newer posts