admin

profiljulhjerteKanskje kjenner du ham allerede fra Psykologidagene 2015, Samfundsmøte eller interesseforelesninger ved NTNU? Svein Øverland er seksjonssjef ved avdeling Brøset, St. Olav, rådgiver ved Forvaringsavdelingen, Trondheim fengsel, fagbokforfatter og medeier i SuperEgo AS og PsychCon AS. Han har skrevet flere bøker og essays, samt er spaltist i Aftenposten.

Vil du vite mer om Øverland, ta en titt innom hans  blogg eller profiler på LinkedIn og Twitter. Du kan også lese hans artikkel om somnofili og Tornerose-syndromet som er publisert i Psykologisk Tidsskrifts siste utgave «Kriminalitet og rettspsykologi, vol II». Utgaven kan bestilles her.