Philip

Layoutansvarlig

Bachelorsstudiet i psykologi (studieretning- arbeids- og organisasjonspsykologi).

Medlem av universitets styret ved Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU): https://spark.adobe.com/page/yqcv5NBiAwUzF/