Forfatter og redaktør: Hans Fredrik Sunde

Redaktør

Masterstudiet i psykologi (studieretning- læring, hjerne, atferd, omgivelser)