Å skrive en bokanmeldelse er en av mange måter å bidra til Psykologisk Tidsskrift NTNU. Vi har en rekke spennende faglige bøker  tilgjengelig på vårt kontor ved Psykologisk Institutt på NTNU, og får stadig tilsendt nye fagbøker. Bøkene kan hentes på vårt kontor etter avtale med redaksjonen. Når du har skrevet bokanmeldelsen blir boken din! En bokanmeldelse bør ikke overskride 500 ord. I første omgang ønsker vi å publisere bokanmeldelser her på nettsiden, og vi vil nærmere vurdere om vi tar med bokanmeldelsen i en av papirutgivelsene.

Listen over bøker vi har tilgjengelig ligger i listen nedenfor skjemaet.

Felt markert med * er påkrevet.

Vår bokliste i alfabetisk rekkefølge:

Andersen, E. M.S., Bønnerup, T. H. & Mølbak, R. (2016). Min skilte familie. En bok om barn og skilsmisse. (9-13 år). Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 56

Andersson, S., M. (2015). Bipolar superstar. Tigerforlaget, Oslo.
Sidetall: 266

Asbjørnsen, G.(2012). Lev godt med din alder. Om de naturlige aldersforandringene. Cappelen Damm.
Sidetall: 176

Bakken, T. L. (2015). Utviklingshemning og hverdagsvansker. Faktorer som påvirker psykisk helse. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 203 

Befring, E. & Moen B.E. (2011). Ungdom, læring og forebygging. Cappelen Damm AS.
Sidetall: 222

Befring, E. & Moen B.E. (2017). Ungdom, læring og forebygging. Cappelen Damm Akademisk.
Sidetall: 152

Berge, T. & Repål, A. (2015). Håndbok i kognitiv terapi. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 484

Bergem, A. K. (2015). Jeg skal passe på deg. En fortelling om alkohol, barn og ansvar. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 331

Bjorvatn, B. (2016). Ungdomssøvn. Utredning og behandling av forstyrret døgnrytme og andre søvnlidelser. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 185

Brenna, L. R. (2012) Min annerledeshet, min styrke. Cappelen Damm.
Sidetall: 222

Bråten, I. (2007). Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – Teori og praksis. Cappelen akademisk forlag.
Sidetall: 285

Bråten, S. (2013). Roots and Collapse of Empathy. John Benjamins Publishing Company.
Sidetall: 246

Bråten, S. (2007). Dialogens speil – I barnets og språkets utvikling. Abstrakt forlag.
Sidetall: 368

Bratberg, Ø. (2017). Tekstanalyse for samfunnsvitere. Cappelen Damn Adademisk.
Sidetall: 216

Börjesson, M. (2017). Å bygge psykisk helse- helsefremmede samtaler med ungdom. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 213 

Bäärnhielm, S., Scarpinati Rosso, M. & Pattyi, L. (2010). Kultur, kontekst og psykopatologi. Norsk Psykologiforening.
Sidetall: 78

Chadwick, P. (2009). Personbasert kognitiv terapi ved psykoser. Tapir Akademisk Forag.
Sidetall: 231

Crafoord, C. (2000). På lång sikt. Fem fallstudier av tidlig personlighetsstørning i långtidspsykoterapi. Natur och kultur.
Sidetall: 343

Danbolt, L.A., Engedal, L. G., Stifoss-Hanssen, H., Hestad, K., Lien, L. (2014). Religionspsykologi. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 391

Drugli, M. B. (2008). Atferdsvansker hos barn – Evidensbasert kunnskap og praksis. Cappelen Akademisk Forlag.
Sidetall: 144

Drugli, M. B. & Onsøien, R. (2010). Vanskelige foreldresamtaler – Gode dialoger. Cappelen akademisk forlag.
Sidetall: 146

Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (2007). Sosial nettverksstøtte ved brå død – Hvordan kan vi hjelpe? Fagbokforlaget.
Sidetall: 268

Egeberg, E. (2016). Minoritetsspråk og flerspråklighet. En håndbok i utredning og vurdering. Cappelen Damm Akademisk.
Sidetall: 221

Einarsen, S., Pedersen, H. & Hoel, H. (2016). Faktaundersøkelsen. Metodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 261

Ekeberg. Ø. & Hem, E. (2016). Praktisk selvmordsforebygging. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 236

Ekeland, T. (2014). Konflikt og konfliktforståelse. (2014). Et godt liv. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 214

Eng, H., Ertesvåg. S.G., Frønes, I., Kjøbli, J. (red.).  (2017). Å meste det vanskelige. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 234 

Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 280

Eskeland, K. O. (2017). Alderspsykiatri og omsorgsarbeid. Cappelen Damm Akademisk.
Sidetall: 249 

Espedal, G. (2010). Ros – Om anerkjennende ledelse og hvordan skape verdsettende arbeidsmiljø. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 212

Flyvbjerg, B. (2009). Samfundsvidenkap som virker. Akademisk forlag.
Sidetall: 208

Fleischer A.V.&Mølbak, R. (2017). Er jeg god nok? Om barn, perfeksjonisme og selvkritikk. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 56

Fossland, T. & Thorsen, K. (2010). Livshistorier i teori og praksis.
Sidetall: 206

Freud, S. (2007). Bruddstykke av en hysterianalyse. Cappelens upopulære skrifter.
Sidetall: 148

From, K. & Mølbak, R. (2015). Jeg vil! (Psykologi for barn, 4-18.) Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 56

From, K. & Mølbak, R. (2015). Konger og dronninger. (Psykologi for barn, 9-13.) Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 56

From, K &Mølbak, R. (2017). Ingen er perfekt. Om barn, perfeksjonisme og selvkritikk. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 56

Furman, B. (2017). Nå bor jeg på to steder. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 40 

Galtung, R. (2010). Fullt lys og stummende mørke. Cappelen Damm.
Sidetall: 278

Gaux, M. (2016). Jeg er ikke… Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 285

Goth, U.S. (2014). Folkehelse i et norsk perspektiv. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 275

Heberlein, A. (2012). Et godt liv. Cappelen Damm.
Sidetall: 212

Heede, T. (2010). Klinisk Børnepsykologi – Praksis i et socialt og relationelt perspektiv. Akademisk forlag.
Sidetall: 186

Helgeland, A. (2008). Aktør i eget liv. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.
Sidetall: 168

Helseth, S., Leegard, M. & Nortvedt, F. (2016). Livskvalitet og smerte – et mangfoldig forskningsfelt. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 143

Hertz, S. (2008). Børne- og ungdomspsykiatri – Nye perspektiver og uanede muligheder. Akademisk Forlag.
Sidetall: 357

Hillestad, T.M. (2013). Erkjennelsespsykologi. Faglige og teoretiske refleksjoner. Ariadne forlag.
Sidetall: 148

Holden, B. (2016). Utfordrende atferd og utviklingshemning. Atferdsanalytisk forståelse og behandling. Gyldendal Akademisk forlag.
Sidetall: 253

Holden, B. & Finstad, J. (2010). Atferdsavtaler – Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd. Gyldendal Akademisk forlag.
Sidetall: 207

Holme, H., Olavesen, E. S., Valla, L. & Hansen, M. B. (2016). Helsestasjonstjenesten. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 554

Høgh-Olesen, H., Dalsgaard, T. & Skårderud, F. (2016). Moderne personlighetspsykologi. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 336.

Ingnes, E.K. & Kleive, H. (2009).I møte med unge overgripere. Gyldendal akademisk forlag.
Sidetall: 133

Ivarsson, B. H. & Oritz L. (2016). MI Motiverende samtaler. En praktisk håndbok for eldreomsorgen. Gyldendal akademisk.
Sidetall: 115

Jacobsen, J. R. T. (2004). Dom på overføring til tvunget psykisk helsevern. Fagbokforlaget.
Sidetall: 337

Jordahl, H. & Repål, A. (2009). Mestring av psykolser – psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø. Fagbokforlaget.
Sidetall: 252

Kalikstad, B. & Lund Aaserud, S. (2009). Barn og medisiner. Cappelen Damm.
Sidetall: 242

Karlsen, K. (2015). Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom. Psykoser og psykoselignende tilstander. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 284

Karterud, S. (2017). Personlighet. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 239

Kjønstad, G. (2011). Lik meg – Roman om karriere, kjærlighet og gestaltterapi. Lulu Forlag.
Sidetall: 169

Klempe, H. (2008). Fra opplysning til eksperiment – Om psykologiens oppkomst fra Wolff til Wundt. Fagbokforlaget.
Sidetall: 222

Kvale, G., Hansen, B. (2013). 101 ting vi gjerne skulle visst da vi begynte å behandle pasienter med angstlidelser. Universitetsforlaget.
Sidetall: 133

Kvale,G., Havik, O. E., Heirvang, E. R., Tangen, T., Haugland, B. S. M.(2013). Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling?
Sidetall: 195

Kolstad, A. (2011) Fra kritikk til karriere. Om universitetet og de intellektuelle. Fidus Forlag.
Sidetall: 231

Kolstad, A. & Kogstad R. (2011). Psykologisering av sosiale problemer. Medikalisering av psykiske lidelser. Alpha Forlag.
Sidetall: 215

Kringlen, E. (2007). Norsk psykiatri gjennom tidene. Damm forlag.
Sidetall: 538

Levering, R. (2010). Transforming Workplace Cultures – Insights from Great Place to Work. Primavera Editorial.
Sidetall: 356

Lillevik, O.G., Øien, L. (2014). Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 171

Lindström, B., Eriksson, M. (2015). Haikerens guide til salutogenese. Helsefremmende arbeid i et salutogent perspektiv. Gyldendal Akademiske forlag, Oslo.
Sidetall: 106

Løvlie Schibbye, A. L. (2009). Relasjoner -Et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi. Universitetsforlaget.
Sidetall: 407

Lyngås, L. (2010). Hvite steiner – En personlig beretning om å finne sin indre kraft. Cappelen Damm.
Sidetall: 292

Madsen, O. J. (2010). Den terapeutiske kultur. Universitetsforlaget.
Sidetall: 205

Martinsen, H., Nærland, T., von Tetzchner, S. (2015). Forkælede børn – Språklig høytfungerende barn og voksne med autismespekterforstyrrelser. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 290

Martinsen, K., Stark, K., Rodriguez, K.O., Kendall, P.C.( 2014) Arbeidsbok foreldre. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 47

Martinsen, K., Stark,K., Rodriguez, K.O., Kendall, P.C., Arora, P. (2014). Gruppeleder-manual foreldre. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 42

Martinsen,K., Rodriguez, K.O., Kendall, P.C., Stark, K. (2014) Arbeidsbok barn. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 122

Martinsen, K., Kendall, P.C., Stark, K., Rodriguez, K.O., Arora, P. (2017) Gruppeleder-manual barn. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 130

Melinder, A. (2014). Sakkyndighetsarbeid. Innføring for psykologer og psykiatere. Universitetsforlaget.
Sidetall: 160

Mevik, K., Lillevik, O. G. & Edvardsen, O. (2016). Vold mot barn. Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger. Gyldendal akademisk.
Sidetall: 240

Middelborg, J., Samoilow, D.K. (2014). Tryggere barndom. Et behandlingsperspektiv på vold i familien. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 183

Moen, G.L. (2012). Barns møte med psykisk lidelse – en datters histore. Gyldendal akademisk forlag.
Sidetall: 152

Nafstad, H. E. (red.), Blakar, R. M. (red.), Vetlesen, A. J., Klemsdal, L., Anderssen, N., Dundas, I., Ekeland, T. J. & Rand-Hendriksen, K. (2009). Fellesskap og individualisme. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 161

Nergård, J. I. (2006). Den levende erfaring – En studie i samisk kunnskapstradisjon. Cappelen akademisk forlag.
Sidetall: 270

Normann-Eide, E. (2016). Skjønnlitterære selvmord. Pax Forlag AS, Oslo.
Sidetall: 162 

Nylenna, M. (2015). Publisere & presentere. Medisinsk fagformidling i teori og praksis Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 269

Nyqvist, M. (2009). Når barnet har lagt seg. Cappelen Damm.
Sidetall: 192

Olsen, B., Nystuen, P. (2017). Arbeid og psykisk helse. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 284 

Poleszynski, D.V., Mysterud, I. (2014). Syk av sukker. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 290

Powell, B., Cooper, G., Hoffman, K. & Marvin, B. (2015). Trygghetssirkelen – en tilknytningsbasert intervensjon. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 396

Rasborg, L. (2009). Sunde børns problemer. Akademisk Forlag.
Sidetall: 137

Rasmussen, B. (2012). Fra en utbrent til en annen. Cappelen Damm.
Sidetall: 172

Roos, I. (2010). Energityver i familien, i relasjoner og på jobben. Cappelen Damm.
Sidetall: 236

Rønnestad, M. H. & von der Lippe, A. (2011). Det kliniske intervjuet (Bind 1). Gyldendal akademisk forlag.
Sidetall: 303

Rønnestad, M. H. & von der Lippe, A. (2011). Det kliniske intervjuet – Praksis med ulike klientgrupper (Bind 2). Gyldendal akademisk forlag.
Sidetall: 356

Røthing, Å. & Bang Svendsen, S. H. (2009). Seksualitet i skolen. Cappelen Akademisk Forlag.
Sidetall: 295

Saksvik, P. Ø. & Nytrø, K. (red.)(2009). Klinisk Organisasjonspsykologi. Cappelen Akademisk Forlag.
Sidetall: 382

Schwartz, R. & Hart, S. (2015). Barnet og dets relasjonelle miljø. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 287

Selmer, S. (2016). Tjue. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 71

Skants, P. (2016). Sosiale medier og krisehåndtering. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 214

Skorstad, S. (2015). Rett person på rett plass. Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 331

Snoek, J. E., Engedal, K. (2017). Psykiatri- For helse- og sosialfagutdanningene. Cappelen Damm Akademisk.
Sider: 320 

Stang, E. G. & Sveaas, N. (2016). Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid.
Sidetall: 207

Sunstein, C. R. (2017). Valgets kval -om å ikke velge. Cappelen Damm Akademisk.
Sidetall: 178 

Tuntland, H., Ness, N. E. (2014). Hverdagsrehabilitering. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 207

Ulvehøj, G. (2008). Våre ti intelligenser. Fabgbokforlaget.
Sidetall: 160

Vaglum, P. (2014). Psykiateren. Behandler, veileder, forsker og formidler. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 247

Valderhaug, R., Ivarsson, T. (2014). Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 206

Waal, B. (2005). Kjære hjelper. Fagbokforlaget.
Sidetall: 200

Weidle, B. (2014). OCD-behandling for barn og unge. En praksismanual. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 199

Karterud, S., Wilberg, T. & Urnes, Ø. (2017). Personlighetspsykiatri 2. utgave. Gyldendal Norsk Forlag AS. Sidetall: 533

Øia, T. (2013) Ungdom, rus og marginalisering. Cappelen Damm AS.
Sidetall: 248

Aagre, W. (2014). Ungdomskunnskap – hverdagslivets kulturelle former. Fagbokforlaget.
Sidetall: 195

Aare, T. F., Bugge, P. & Juklestad, S. I. (2009). Psykiatri for helsefag. Fagbokforlaget.
Sidetall: 254

Aarseth, H. (2011). Moderne familieliv – Den likestilte familiens motivasjonsformer. Cappelen Damm AS.
Sidetall: 256