Vi tar i mot artikler,  debattinnlegg, kronikker, kommentarer og intervjuer.

Artikkelens lengde bør ikke være mer enn 3000 ord, gjerne kortere, og den skal leveres i Word-format. I Psykologisk Tidsskrift er APA-standard påkrevd for alle bidrag. Det foretrekkes bruk av ingress og mellomtitler for leservennlighet ved lengre bidrag.  Tabeller og figurer ønskes tilsendt i separate filer. Husk å sende med noen linjer om deg selv og et foto av god kvalitet.

Send ditt bidrag til post@psykologisktidsskrift.no