Category: Charlotte Alme

Sov godt! …Og la mobilen være igjen i stua.

Vi tilbringer ca en tredjedel av våre liv i en tilstand av ubevissthet. Hvorfor sover vi egentlig og hvilken funksjon har det? I dag vet vi at søvn er viktig og involvert i en rekke ulike funksjoner og prosesser. Søvn er viktig for læring og hukommelse, fjerning av avfallsprodukter som hoper seg opp i løpet av dagen og styrking av immunforsvaret.… Les mer!

Den viktige grunnforskningen; ny studie finner nevral sammenheng mellom frykt og angst

Hjernen styrer og regulerer vår atferd basert på aktiviteten til milliarder av hjerneceller koblet sammen i nettverk gjennom tusenvis av mikroskopiske kontaktpunkter, eller synapser. Hvordan aktiviteten i nevrale nettverk bidrar til atferd har interessert og engasjert forskere i lang tid. Frem til nå har slike spørsmål vært vanskelig å besvare på grunn av manglende teknologisk utstyr, men med stadig mer avanserte teknikker og metoder kan vi nå gjøre forsøk man tidligere bare kunne drømme om.… Les mer!

Søt kunnskap

Kunnskap er makt til å ta egne, gjennomtenkte valg basert på informasjonen tilgjengelig. Kunnskap bør være grunnlaget for våre valg og avgjørelser, som resulterer i potensielle fremtidige konsekvenser. Som et illustrativt eksempel tar jeg for meg sukker og hvordan sukker påvirker oss.Les mer!

Å svelge alt du leser – viktigheten av kildekritikk

All kunnskap er potensiell nyttig kunnskap som kan føre verden og menneskeheten fremover. Kvantitativ forskning er i hovedsak gjeldende i dag: målbar informasjon selger fordi det kan generalisereres og konkluderes, høyre og venstre. Man har tall på alt, kan måle det meste som igjen kan sees i relasjon til andre siffer og vips så kan man si hva som er større eller mindre, bedre eller dårligere.… Les mer!