Kategori: PhD-prat

Ledere manipulerer sosiale identiteter – hvorfor henger ikke sosialpsykologien med?

Historien er full av eksempler på ledere som forsøker å bruke sosiale identiteter for å fragmentere populasjoner (Milosevic adresserte og benyttet seg av Serbernes frustrasjoner, se Pappas, 2008), eller for å bringe grupper sammen (Titos felles Yugoslaviske identitetsprosjekt, se Sekulic, Massey & Hodson, 1994). Tilgjengelige kategorier blir gjerne mer polariserte i konflikt (Rothgerber, 1997), og ledere kan forbedre eller forverre intergrupperelasjoner for å mobilisere kollektiv handling for et gitt politisk prosjekt (Brewer, 1999). Fokuset på ledelse er mer fremtredende innen organisasjonspsykologi enn i sosialpsykologien (se Hogg, 2001), men også innen organisasjonspsykologien er det langt mellom forskningen på ledelse i ekstreme situasjoner (Hannah, Uhl-Bien, Avolio & Cavaretta, 2009).… Les mer!

YOU are the solution to climate change

After working as a psychologist/therapist for almost 10 years, I started as a PhD candidate in Environmental Psychology at NTNU in October 2014. I am particularly interested in what drives people; what makes people stand up for what is right and matters now. As we all need oxygen to breathe, one would think that everyone agrees that the environment matters. Climate change matters. Keeping the world free from pollution matters. But even though most people have already made some changes like recycling, there is still a worldwide atmosphere of apathy around taking more bold and significant actions.… Les mer!