Writing is the process by which you realise that you do not understand what you are talking about. (Shane A. Parrish)

Dette er en liste med store og små tips og triks som kan gjøre skrivingen din bedre. Den vil være under kontinuerlig arbeid etter hvert som vi kommer over flere tips. Listen består av tre deler: tips for kvaliteten, tips for prosessen, og linker til andre ressurser. Man blir dessverre ikke en god skriver over natten, men ved å skrive. Øvelse gjør mester! Det vil også hjelpe godt å lese mye. Når du leser noe som er bra skrevet, tenk over hva som får det til å fungere. Gjør det samme med tekster som er dårlig skrevet. En god skriver er en god leser. Det viktigste er nok å øve. En liste som dette vil ikke utføre mirakler, men den vil kunne hjelpe deg i riktig retning.

Tips for kvaliteten:

Unngå unødige ord, setninger og avsnitt: Spør deg selv hva poenget er med spesifikke ord og setninger, og om de er nødvendige. Hvis betydningen forblir den samme, fjern det. Det samme gjelder avsnitt og større poeng du ønsker å få frem. Du skriver for å få frem et budskap. Hvis noe ikke er nødvendig for budskapet, fjern det.

Vær konsistent: Ikke varier språkbruken kun for variasjonens skyld. Hvis du starter en setning med «for det første» bør du også ha en «for det andre». Bruk av flere ord for å beskrive det samme skaper bare forvirring, så det bør unngås. Det er også lettere å fremheve forskjellene du faktisk ønsker å formidle ved å være konsistent når du mener det samme.

Unngå forkortelser: Leseren blir tvunget til å tenke over hva ting står for istedenfor å fokusere på budskapet ditt. Det er faktisk ikke så farlig hvis du må bruke en lang frase i hver setning. Hvis du ikke ville brukt forkortelsen muntlig, ikke bruk den skriftlig. Dette twitter-innlegget illustrerer litt av problemet:

twitter.com/lakens/status/1020638225600270336

Hvis mulig, bruk aktiv stemme: Passiv stemme lar deg skrive en setning uten et subjekt («mistakes were made»), men er ofte kjedelig og utfordrende å lese. Vi finner det enklere å lese hvem som gjorde hva heller enn at noe ble gjort. Hvis mulig, skriv «I made a mistake» (Huskeregel: «Mistakes were made, but not by me»).

Introduser konsepter i en logisk rekkefølge: Start setningen med det leseren allerede har i tankene, og avslutt med det nye. (Her er det lov å bruke passiv stemme hvis nødvendig).

Avslutt avsnitt med det viktige: Hovedpoenget til et avsnitt bør komme på slutten av avsnittet. Hvis hovedpoenget kommer i midten er det vanskeligere å se hva poenget ditt er. Har du gjort poenget ditt, start heller et nytt avsnitt (eller kutt resten bort). Kun ett budskap per avsnitt. Det samme gjelder også setninger: Avslutt med de viktigste ordene.

Ikke vær meta: Så lenge du ikke skriver en hel bok er det meningsløst å forklare hva du skal eller hva du har gjort. «Jeg skal forklare dette. Her er forklaringen på dette. Nå har jeg forklart dette» er dårlig skriving. Bare forklar det.

Vær konkret: Bruk verb (tenderer vs. har en tendens), og vær liberal med eksempler. Fysiske metaforer fungerer best, men vær forsiktig så du ikke blander metaforiske bilder som ikke passer sammen. Minimer bruken av abstraksjoner: «Nivået av alkoholinntak for subjektet var høyt» versus «personen drakk mye alkohol».

Tips for prosessen:

Ha et eget dokument for forkastede avsnitt: Å slette hva man har skrevet er noe av det viktigste man gjør, men også noe av det vanskeligste. Derfor har jeg alltid et eget dokument hvor jeg kan kopiere inn avsnitt jeg ikke vet om jeg vil ha med eller ikke, eller som jeg må flette inn i teksten senere. Da blir arbeidsdokumentet ryddigere og enklere å jobbe med, samtidig som du kan hente tilbake avsnitt hvis du angrer. Så langt har jeg aldri hentet tilbake noe, men det sitter fortsatt langt inne å fjerne ting helt.

Få andre (som ikke er kjent med temaet) til å lese teksten: Det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å ikke vite hva du vet, så utenforstående er gull verdt for å unngå denne fellen. Eventuelt legg fra deg teksten i noen dager før du tar en titt på den igjen.

Skriv ut, og bruk rød penn: Skrivesperre er et godt tidspunkt for redigering. Redigering er viktigere for god skriving enn selve skrivingen. Ofte handler skrivingen bare om å få noe ned på papiret som man kan jobbe med i redigeringsfasen. «Write drunk, edit sober», som man sier.

Flere skriveressurser:

Steven Pinker har gode råd om skriving:

En annen fantastisk twitter-tråd: twitter.com/economistified/status/895708590329126912

Flere ymse tips: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02918-5

Her er noen tips til skriveprosessen: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/science-made-practical/201909/there-s-no-such-thing-writer-s-block