Kategori: Bokanmeldelser (Side 1 av 3)

IQ er viktig. Men hva betyr det?

En bokanmeldelse av Intelligence: All that matters (2015) av Stuart Ritchie.
Skrevet av Adrian Helgå Vestøl.

Opprinnelig publisert i 2019.

Intelligens. I om lag 100 år har psykologer blant så mange andre prøvd å kritisere og endevende tanken om generell intelligens, men etter utrettelige forsøk har det vist seg å være et av de mest robuste funnene i psykologien. Dette begrepet har til stadige tider vekket svært betente samfunnsdebatter og politisk engasjement, spesielt om skjæringspunktene mellom menneskeverd, rasehygiene, meritokrati og genetisk determinisme.Les mer!

Sett den på pensumlista!

En bokanmeldelse av The Seven Deadly Sins of Psychology av Chris Chambers

Skrevet av Hans Fredrik Sunde

Opprinnelig publisert i 2018

Psykologien er i hardt vær for tiden. Krise faktisk. Man begynte å skimte noe i 2005 da John Ionnadis publiserte artikkelen Why Most Published Research Findings are False, hvor han pekte på en rekke statistiske svakheter med publisert forskning, ikke bare innenfor psykologi. I kjølvannet ble det blant annet satt i gang store replikasjonsprosjekter, med deprimerende resultater (Open Science Collaboration, 2015).… Les mer!

Få bukt med overspising

En bokanmeldelse av Oda Nissen, student ved profesjonsstudiet i psykologi på NTNU i hovedpraksis ved spiseforstyrrelsespoliklinikken på Tiller DPS

Få bukt med overspising

Boka «Få bukt med overspising» av Christopher G. Fairburn gir både en innføring til å forstå spiseforstyrrelser, og et verktøy for å få bukt med dem. Del I gir en faglig innføring, mens del II er et selvhjelpsprogram. Min eneste irritasjonsmoment ved boken er tittelen, som gjør den litt klein å lese på kafé.

 

Av spiseforstyrrelser skilles det gjerne mellom anoreksi, bulimi og overspisingslidelse.Les mer!

Nå bor jeg to steder

Bokanmeldelse skrevet av Sunniva Gram Andersen- psykolog ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Sarpsborg.

Den lille boken «Nå bor jeg to steder» ble utgitt i 2017. Teksten er skrevet av psykiateren Ben Furman og er illustrert med tegninger av Sami Myllyniemi. Boken er skrevet som en metode med det formål å øke trivselen og tryggheten for barn, samt forbedre samarbeidet mellom omsorgspersoner når barnet bor to steder. Boken fungerer som et praktisk verktøy med en aktivitetsdel hvor barn kan skrive, fargelegge og tegne sammen med sine omsorgspersoner.Les mer!

Omsorgssvikt er mer enn utagerende atferd!

Skrevet av: Hege Kristine N. Dahlen 

Omsorgssvikt er i seg selv et sterkt ladet begrep, og de fleste tenker kanskje primært på aktiv omsorgssvikt der barn utsettes for psykisk, fysisk eller seksuelt misbruk av sine omsorgsgivere. Men omsorgssvikt kan også være passiv i form av foreldre som ikke tilbyr muligheter for utforskning og stimulering, samt møter barnet med avvisning fremfor kjærlighet. Hvordan kan dette medføre mangelfull sosio-emosjonell kompetanse hos barna? Og kan den styrkes? Les mer!

Bør unge og lovende velge bredde eller spesialisering?

Bokanmeldelse av Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World av David Epstein (2019)

Skrevet av Are Malvik

David Epstein er etter min mening en av de mest interessante populærvitenskapelige forfatterne for tiden, noe han igjen beviser med boka Range. Hans forrige og første bok, The Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary Athletic Performance fra 2013, er en av de beste sportsvitenskapelige bøkene som er skrevet. Den anbefales på det varmeste dersom du er interessert i idrett og/eller interaksjonen mellom arv og miljø.Les mer!

Psykologi for barn

En bokserie av Rikke Mølbak, Käte From, Anne Vibeke Fleischer, Else Marie Schmidt Andersen og Trine Hjorth Bønnerup

Skrevet av Marielle Bjørkheim og Oda Nissen

Det er mange ting det kan være utfordrende å snakke med barn om, både for barnet og den voksne. Hva skal man si når bestemor har gått bort? Eller dersom barnet ditt er så redd for å gjøre feil at han ikke tør å dra på skolen?

Psykologi for barn er en serie bøker som er tilpasset både barn og voksne og er laget som et verktøy for å kunne ha samtaler om ulike viktige, men også kompliserte tema.Les mer!

Kunnskap og verktøy for å avdekke omsorgssvikt

– En bokanmeldelse av «Barn i risiko» av Øyvind Kvello
Skrevet av Oda Nissen, profesjonsstudent i psykologi ved NTNU

Mer enn én av fem norske barn utsettes for vold i familien (Hafstad & Augusti, 2019).  Forekomsten av omsorgssvikt er vanskelig å måle, fordi både vold og annen omsorgssvikt overses og underrapporteres. Som Kvello skriver, «du må tro det før du ser det». Samtidig er konsekvensene store for barna som vokser opp under skadelige forhold, og kan gå utover deres fungering resten av livet.… Les mer!

Moderne psykoanalytisk klassiker, nå på norsk

Foto: Tanum.no

Anmeldelse av boken «Psykoanalytisk diagnostikk. Personlighetsstrukturer i terapiprosessen» (2018) av Nancy McWilliams. Originalt utgitt i 1994.

Skrevet av psykolog Benne-Christer Bakke, ansatt ved Oslo universitetssykehus (OUS), Nydalen DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Den moderne klassikeren av McWilliams kler sin norske språkdrakt godt. En «must have» for alle klinikere.

Første gang jeg leste denne boka, var mens jeg hadde internpraksis på universitetet. Siden har jeg ikke sluttet å lese den. Nå har Gyldendal gitt ut boken i norsk oversettelse av Elisabeth Haukeland.… Les mer!

Praktisk oppskriftsbok for OCD-behandling av barn og unge

En bokanmeldelse av  OCD-behandling for barn og unge: En praksismanual (2014)- skrevet av Bernhard Weilde
Skrevet av: Christiane Rynning- går 6. året på profesjonsstudiet i psykologi.

Denne behandlingsmanualen for OCD hos barn og unge med kognitiv atferdsterapi (KAT) med eksponering og responsprevensjon (ERP) er et resultat av den store behandlingsstudien The Nordic Long-Term OCD Treatment Study (NordLOTS). Manualen er ment som en kort veileder for klinisk praksis, og er gitt ut samtidig som en fagbok om tvangslidelser hos barn og unge (Valderhaug & Ivarsspn, 2014).… Les mer!

Menneskerettigheter- fantastisk visjon med vrien praksis

En bokanmeldelse av Hva skal vi med menneskerettigheter? – Betydningen av menneskerettigheter i helse -og sosialfaglig arbeid (2016) av Elisabeth G. Stang og Nora Sveaas

Skrevet av: Hege Kristine N. Dahlen

I en stadig mer globalisert verden har den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig gjort FNs verdenserklæring (1948) om menneskerettigheter mer gjeldende enn noen gang. Men hva betyr den? Og hva har det å si for daglig profesjons- og yrkesutøvelse innen helse- og sosialfag? Boken Hva skal vi med menneskerettigheter? tar leseren med på essensielle tankerekker i krysningspunktet mellom psykologi og lovgivning.… Les mer!

Flere bøker du bør ha lest

_HFS1303

Skrevet av Hans Fredrik Sunde

Å lese bøker er et fantastisk supplement til studiene. Ikke bare er bøkene ofte skrevet av eksperter, som formodentlig har finjustert evnen til å formidle det de kan best. Å lese bøker tilfører også nye perspektiver og nye måter å tenke på utover det man får av pensum og forelesere. De kan få i fokus det man bare vagt så før.

Jeg har tidligere skrevet en liste over fem bøker du bør ha lest som student, som inneholdt hva jeg mener er «must-reads» uavhengig av interesseområde.… Les mer!

Det kliniske intervjuet- sett fra ulike fagtradisjoner

Bokanmeldelse av Det kliniske intervjuet, av Michael Helge Rønnestad og Anna von der Lippe (red.).
Skrevet av Marielle Bjørkheim

psychology-2706899_640

De første møtene med pasienten er svært viktig for at vedkommende skal føle seg trygg og forstått. Under det kliniske intervjuet må terapeuten fokusere både på å få den informasjonen som er nødvendige for å danne seg en forståelse av pasientens vansker, personlighet og liv, samtidig som han/hun må ha fokus på å bygge en god relasjon. Dette kan være vanskelig og en rekke utfordringer kan dukke opp under intervjuet.… Les mer!

Hvordan hjelpe noen med å endre seg?

Praktiske håndbøker i en samtalemetode som skaper atferdsendring- En anmeldelse av bøkene Motiverende samtaler: en praktisk håndbok for sosialt arbeid (2015) av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz og Peter Wirbing og Motiverende samtaler: en praktisk håndbok for eldreomsorgen (2016), av Barbro Holm Ivarsson og Liria Ortiz .

Skrevet av: Oda Nissen, student på 8. semester av profesjonsstudiet i psykologi på NTNU

Å motivere noen til å endre atferd er helt sentralt i flere fagfelt. I helsevesenet vet man at det er livsstil, ikke virusinfeksjoner eller ulykkesskader, som er den største trusselen mot helsa vår.… Les mer!

OCD- Et våkent mareritt, den skjulte lidelsen og psykiatriens kameleon

Bokanmeldelse av Tvangstanker og tvangshandlinger hos barn og unge – Psykologiske og medisinske perspektiver på forståelse og behandling, av Robert Valderhaug og Tord Ivarsson.

Skrevet av Marielle Bjørkheim     

Forfatterne, Valderhaug og Ivarsson, har lang erfaring fra feltet og har begge jobbet både som klinikere og forskere. De er en del av gruppen bak Nordic Long-term OCD treatment study (NordLOTS). I boken har de som mål å se på tvangslidelse fra et barneperspektiv, og den skal gi en oppdatert og utfyllende gjennomgang av både medisinsk og psykologisk kunnskap på feltet.… Les mer!

« Eldre innlegg