Praktiske håndbøker i en samtalemetode som skaper atferdsendring- En anmeldelse av bøkene Motiverende samtaler: en praktisk håndbok for sosialt arbeid (2015) av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz og Peter Wirbing og Motiverende samtaler: en praktisk håndbok for eldreomsorgen (2016), av Barbro Holm Ivarsson og Liria Ortiz .

Skrevet av: Oda Nissen, student på 8. semester av profesjonsstudiet i psykologi på NTNU

Foto: Gyldendal

Foto: Gyldendal

Å motivere noen til å endre atferd er helt sentralt i flere fagfelt. I helsevesenet vet man at det er livsstil, ikke virusinfeksjoner eller ulykkesskader, som er den største trusselen mot helsa vår. I eldreomsorgen er det helt sentralt å påvirke brukere samtidig som man ivaretar integritet og brukermedvirkning. I sosialt arbeid er det ofte essensielt å motivere klienter til å endre atferd, enten det gjelder å slutte med rus, starte i jobb eller finne andre løsninger for problemer i eget liv.

Motiverende samtale (engelsk: motivational interviewing, MI) er en målrettet samtalemetode som handler om å skape atferdsendring gjennom å aktivere klientens indre motivasjon. Metoden har som et grunnprinsipp at mennesker har en iboende evne til å finne den riktige veien for sitt eget liv. Likevel kan de trenge en dytt i riktig retning og støtte til å beslutte om, hvorfor og hvordan de skal endre atferd. Teknikkene i MI er like anvendelige i NAV, barnevernet, og eldreomsorgen som på psykologens kontor. I grunn kan det være nyttig for alle som jobber med mennesker. Bøkene jeg omtaler her fokuserer spesielt på bruken av MI i sosialt arbeid og i eldreomsorg, men Ivarsson og medarbeidere har også skrevet håndbøker rettet mot helse- og omsorgssektoren, tannpleie, forsikringsbransjen og skolen.

Vi trenger en metode for slikt endringsarbeid fordi det er grunnleggende utfordrende å påvirke andres atferd. Alle mennesker har nemlig en naturlig tendens til å motstå overtalelse. Dette vet sikkert småbarnsforeldre like godt som helsepersonell. Motivasjonen til å endre seg må komme fra en selv. Vi tror dessuten mer på ordene som kommer ut av vår egen munn enn andres. I MI brukes det enkle samtaleteknikker som bygger på disse prinsippene. Med de rette spørsmålene vil klienten selv formulere grunner, ønsker, behov og evner til å forandre seg, og på den måten bli påvirket i riktig retning.

Foto: Gyldendal

Foto: Gyldendal

Det loves i boktittelen at bøkene skal være praktiske håndbøker, og du vil ikke bli skuffet. De er korte, lettleste og oversiktlige. Hver av bøkene tar oss gjennom en hel MI-prosess, fra hvordan man setter en agenda til hvordan man styrker mestring, skaper forpliktelse og til slutt følger opp samtalen i ettertid. I tillegg går de nøye inn på hvordan man bør tilpasse samtalen ut fra motivasjonsnivå (uinteressert vs. ambivalent vs. klar for å handle) og hvordan man kan håndtere motstand fra klienten. Forfatterne presenterer helt konkrete samtaleverktøy, blant annet bruk av åpne spørsmål, refleksjoner, oppsummeringer og bekreftelser. I tillegg inkluderes nyttige skalaer, diagrammer og sjekklister. Alt støttes opp av gode eksempler på bruk i det fagfeltet som hver av bøkene er rettet mot, helt ned til konkrete formuleringer som hjelperen kan bruke.

Dersom du er ute etter grunnleggende kunnskap om motivasjon eller atferdsendring er du derimot på feil sted. Selv om bøkene introduserer tematikken godt, så er det mildt sagt irriterende å lese om henvisninger til forskning uten at boken inneholder så mye som en referanseliste. Eller slutter man å bry seg om sånt når man er ferdig på universitetet? Det understrekes, i første setning i den ene boken, at MI er en evidensbasert metode, men du må nok gjøre ditt eget litteratursøk hvis du vil vite hvor denne evidensen foreligger. Vi kan konkludere med at dette er håndbøker, ikke fagbøker, noe tittelen for så vidt indikerer.

En annen ting det er verdt å bemerke før du klikker deg inn på Akademika og kjøper mirakelkuren for alle dine vansker med umotiverte klienter, er at det holder med én bok. Bøkene er vinklet mot hvert sitt felt, men er ellers svært like innholdsmessig. Har du lest én er den neste litt kjedelig å bla i. Misforstå meg rett, som fremtidig psykolog tenker jeg å kjøpe meg boka som er rettet mot helse- og omsorgssektoren. MI er en solid samtaleteknikk som jeg gjerne vil lære meg å bruke, og denne boka er et solid verktøy for å komme dit. Men om jeg får håndboken for helse- og omsorgssektoren til jul, så gir jeg likegodt bort de to andre.