Å skrive en bokanmeldelse er en av mange måter å bidra til Psykologisk Tidsskrift NTNU. Vi har en rekke spennende faglige bøker  tilgjengelig på vårt kontor ved Psykologisk Institutt på NTNU, og får stadig tilsendt nye fagbøker. Bøkene kan hentes på vårt kontor etter avtale med redaksjonen. Når du har skrevet bokanmeldelsen blir boken din! En bokanmeldelse bør ikke overskride 500 ord. I første omgang ønsker vi å publisere bokanmeldelser her på nettsiden, og vi vil nærmere vurdere om vi tar med bokanmeldelsen i en av papirutgivelsene.

Listen over bøker vi har tilgjengelig ligger i listen nedenfor skjemaet.


Vår bokliste i alfabetisk rekkefølge:

Amundsen, O., Kongsvik, T. (2016). Endringskynisme – og kunsten og skape god endringspraksis. 2.utgave. Gyldendal akademisk.
Sidetall: 201

Bakken, T. L. (2015). Utviklingshemning og hverdagsvansker. Faktorer som påvirker psykisk helse. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 203 

Berge, T. & Repål, A. (2015). Håndbok i kognitiv terapi. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 484

Bergem, A. K. (2015). Jeg skal passe på deg. En fortelling om alkohol, barn og ansvar. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 331

Bergem, A.K. (2016). Kroppen i psykoterapi. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 198

Bergem, A.K. (2018). Når barn er pårørende. Gyldendal.
Sidetall: 261

Bjerke, S.N. (2018). Gruppeterapi- grunnleggende om hvorfor og hvordan. Gyldendal.
Sidetall: 291

Bjorvatn, B. (2016). Ungdomssøvn. Utredning og behandling av forstyrret døgnrytme og andre søvnlidelser. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 185

Borge, A.I.H. (2010). Resiliens- risiko og sunn utvikling. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 170 

Borge, A.I.H. (2018). Resiliens- risiko og sunn utvikling. Gyldendal.
Sidetall: 243

Brandtzæg, I., Torsteinson, S., Øiestad, G. (2016). Se eleven innenfra- relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 146

Bratberg, Ø. (2017). Tekstanalyse for samfunnsvitere. Cappelen Damn Adademisk.
Sidetall: 216

Brenna, L. R. (2012) Min annerledeshet, min styrke. Cappelen Damm.
Sidetall: 222

Bråten, S. (2007). Dialogens speil – I barnets og språkets utvikling. Abstrakt forlag.
Sidetall: 368

Bõrjesson, M. & Svalander, M. (2019). Stress-smart; stressmestring for ungdom. Gyldendal.
Sidetall: 98 (2 eksemplarer)

Bäärnhielm, S., Scarpinati Rosso, M. & Pattyi, L. (2010). Kultur, kontekst og psykopatologi. Norsk Psykologiforening.
Sidetall: 78

Cataneo, C. (2019). I morgen. Gyldendal.
Sidetall: 216

Chadwick, P. (2009). Personbasert kognitiv terapi ved psykoser. Tapir Akademisk Forlag.
Sidetall: 231

Crafoord, C. (2000). På lång sikt. Fem fallstudier av tidlig personlighetsstørning i långtidspsykoterapi. Natur och kultur.
Sidetall: 343

Danbolt, L.A., Engedal, L. G., Stifoss-Hanssen, H., Hestad, K., Lien, L. (2014). Religionspsykologi. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 391

Duckert, F., Karlsen, K.E. (2017). I medienes søkelys- eksponering, stress og mestring. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 281

Dyb, G. & Jensen, T.K. (red.). (2019). Å leve videre etter katastrofen- stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. Gyldendal.
Sidetall: 208 

Egeberg, E. (2016). Minoritetsspråk og flerspråklighet. En håndbok i utredning og vurdering. Cappelen Damm Akademisk.
Sidetall: 221

Einarsen, S., Pedersen, H. & Hoel, H. (2016). Faktaundersøkelsen. Metodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 261

Ekeberg. Ø. & Hem, E. (2016). Praktisk selvmordsforebygging. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 236

Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 280

Eskeland, K. O. (2017). Alderspsykiatri og omsorgsarbeid. Cappelen Damm Akademisk.
Sidetall: 249 

Fairburn, Christopher G. (2014). Få bukt med overspising. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 198

Flyvbjerg, B. (2009). Samfundsvidenkap som virker. Akademisk forlag.

Sidetall: 208

Flytlie, K. (2012). Vitamin Revolusjonen- 5 veier til bedre helse og mer energi. Cappelen Damn.
Sidetall: 158

Galtung, R. (2010). Fullt lys og stummende mørke. Cappelen Damm.
Sidetall: 278

Gaux, M. (2016). Jeg er ikke… Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 285

Halstvedt, T. (2016). Tabu! En overgrepshistorie. Commentum.
Sidetall: 110 

Hansen, R. (2012). Røykfri NÅ! Cappelen Damn.
Sidetall: 159

Heberlein, A. (2012). Et godt liv. Cappelen Damm.
Sidetall: 212

Heede, T. (2010). Klinisk Børnepsykologi – Praksis i et socialt og relationelt perspektiv. Akademisk forlag.
Sidetall: 186

Helgeland, A. (2008). Aktør i eget liv. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.
Sidetall: 168

Helseth, S., Leegard, M. & Nortvedt, F. (2016). Livskvalitet og smerte – et mangfoldig forskningsfelt. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 143

Hertz, S. (2008). Børne- og ungdomspsykiatri – Nye perspektiver og uanede muligheder. Akademisk Forlag.
Sidetall: 357

Hillestad, T.M. (2013). Erkjennelsespsykologi. Faglige og teoretiske refleksjoner. Ariadne forlag.
Sidetall: 148

Holden, B. (2016). Utfordrende atferd og utviklingshemning. Atferdsanalytisk forståelse og behandling. Gyldendal Akademisk forlag.
Sidetall: 253

Holden, B. & Finstad, J. (2010). Atferdsavtaler – Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd. Gyldendal Akademisk forlag.
Sidetall: 207

Holme, H., Olavesen, E. S., Valla, L. & Hansen, M. B. (2016). Helsestasjonstjenesten. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 554

Hope, O. (2015). Mellomlederen. Gyldendal Akademisk.
Sidetall:131 

Hoseth, M. Fosterbarn og psykisk helse. Fagbokforlaget.
Sidetall: 202

Ivarsson, B. H. & Oritz L. (2016). MI Motiverende samtaler. En praktisk håndbok for eldreomsorgen. Gyldendal akademisk.
Sidetall: 115

Jacobsen, J. R. T. (2004). Dom på overføring til tvunget psykisk helsevern. Fagbokforlaget.
Sidetall: 337

Johansen, K.S., Ludvigsen, K.L.B., Nielsen, H.S. (2009). Hverdagspraksis i socialt arbedje. Akademisk forlag.
Sidetall: 154 

Jordahl, H. & Repål, A. (2009). Mestring av psykolser – psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø. Fagbokforlaget.
Sidetall: 252

Karlsson, B. (2016). Det går for sakte… i arbeidet med psykisk helse og rus. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 261

Karterud, S., Wilberg, T. & Urnes, Ø. (2017). Personlighetspsykiatri 2. utgave. Gyldendal Norsk Forlag AS.
Sidetall: 533

Kjønstad, G. (2011). Lik meg – Roman om karriere, kjærlighet og gestaltterapi. Lulu Forlag.

Sidetall: 169

Klempe, H. (2008). Fra opplysning til eksperiment – Om psykologiens oppkomst fra Wolff til Wundt. Fagbokforlaget.
Sidetall: 222

Kolstad, A. (2006). Vardøger – I psykiatriens vold: manipulering av psykologiske funksjoner under nyliberalismen.
Sidetall: 192

Kolstad, A. (2011) Fra kritikk til karriere. Om universitetet og de intellektuelle. Fidus Forlag.
Sidetall: 231

Kolstad, A. & Kogstad R. (2011). Psykologisering av sosiale problemer. Medikalisering av psykiske lidelser. Alpha Forlag.
Sidetall: 215

Kringlen, E. (2007). Norsk psykiatri gjennom tidene. Damm forlag.
Sidetall: 538

Kvale,G., Havik, O. E., Heirvang, E. R., Tangen, T., Haugland, B. S. M.(2013). Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling?
Sidetall: 195

Landmark, A.F., Stänicke, L.I. (2016). Det uforståelige barnet- Om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden. Hertervig Forlag Akademisk.
Sidetall: 541

Langfeldt, T. (2005). Erotikk og fundamentalisme- Fra Mesopotamia til kvinnefronten. Universitetsforlaget.
Sidetall: 141

Lauvås, N., Lindgren, R.M.B. (2015). Etter sjokket- traumatisk stress og PTSD. Aschehoug.
Sidetall: 210

Levering, R. (2010). Transforming Workplace Cultures – Insights from Great Place to Work. Primavera Editorial.
Sidetall: 356

Lillevik, O.G., Øien, L. (2014). Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 171

von der Lippe, A. (2011). Det kliniske intervjuet- bind II: praksis med ulike klientgrupper. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 345

Lunde, L-H. (2017). Myter om aldring – et psykologisk perspektiv. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 134

Lyngås, L. (2010). Hvite steiner – En personlig beretning om å finne sin indre kraft. Cappelen Damm.
Sidetall: 292

Madsen, O. J. (2010). Den terapeutiske kultur. Universitetsforlaget.
Sidetall: 205

Madsen, O.J. (2018). Generasjon prestasjon- hva er det som feiler oss? Universitetsforlaget.
Sidetall: 216

Martinsen, H., Nærland, T., von Tetzchner, S. (2015). Forkælede børn – Språklig høytfungerende barn og voksne med autismespekterforstyrrelser. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 290

Martinsen, K., Stark, K., Rodriguez, K.O., Kendall, P.C.( 2014) Arbeidsbok foreldre. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 47

Martinsen, K., Stark,K., Rodriguez, K.O., Kendall, P.C., Arora, P. (2014). Gruppeleder-manual foreldre. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 42

Martinsen,K., Rodriguez, K.O., Kendall, P.C., Stark, K. (2014) Arbeidsbok barn. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 122

Martinsen, K., Kendall, P.C., Stark, K., Rodriguez, K.O., Arora, P. (2017) Gruppeleder-manual barn. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 130

Martinsen, H. et al. (2016). Mennesker Med Autismespekterforstyrrelser (ASD)- utfordringer i tiltak og behandling. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 242- Vi har 2 eksemplarer! 

Malt, U.F., Andreassen, O.A., Malt, E.A., Melte, I., Åsland, D. (red.). (2018). Lærebok i psykiatri- 4 utgave. Gyldendal akademisk.
Sidetall: 1000

McWilliams, N. (2018). Psykoanalytisk diagnostikk- personlighetsstrukturer i terapiprosessen. Gyldendal.
Sidetall: 388

Mevik, K., Lillevik, O. G. & Edvardsen, O. (2016). Vold mot barn. Teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger. Gyldendal akademisk.
Sidetall: 240

Middelborg, J., Samoilow, D.K. (2014). Tryggere barndom. Et behandlingsperspektiv på vold i familien. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 183

Nafstad, H. E. (red.), Blakar, R. M. (red.), Vetlesen, A. J., Klemsdal, L., Anderssen, N., Dundas, I., Ekeland, T. J. & Rand-Hendriksen, K. (2009). Fellesskap og individualisme. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 161

Nergård, J. I. (2006). Den levende erfaring – En studie i samisk kunnskapstradisjon. Cappelen akademisk forlag.
Sidetall: 270

Nordhelle, G. (2016). Høykonflikt- utvidet forståelse og håndtering via mekling. Universitetsforlaget.
Sidetall: 180

Nugent, J.K., Keefer, C.H., Minear, S., Johnson, L.C., Blanchard, Y. (2018). Nyfødtes atferd og tidlige relasjoner – Manual for NBO (Newborn Behavioral Observations). Gyldendal.
Sidetall: 273 

Nylenna, M. (2015). Publisere & presentere. Medisinsk fagformidling i teori og praksis. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 269

Nyqvist, M. (2009). Når barnet har lagt seg. Cappelen Damm.
Sidetall: 192

Oksholen, T. (2016). Thea^2. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 477

Olsen, B., Nystuen, P. (2017). Arbeid og psykisk helse. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 284 

Peleikis, D.E., Felldal, S.C. (2017). Schizoferni- til å leve med. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 188 

Poleszynski, D.V., Mysterud, I. (2014). Syk av sukker. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 290

Rasborg, L. (2009). Sunde børns problemer. Akademisk Forlag.
Sidetall: 137

Rapee, R.M., Wignall, A., Spence, S.H., Cobham, V. Lyneham, H. (2016). Hjelp ditt engstelige barn- en foreldreveileder. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 221

Rugkåsa, M., Ylvisaker, S., Eide, K. (2017). Barnevernet i et minoritetsperspektiv- sosialt arbeid med barn og familier. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 110 

Schibbye, A-L.L. (2009). Relasjoner- et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi. 2.utgave. Universitetsforlaget.
Sidetall: 407

Selmer, S. (2016). Tjue. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 71

Skants, P. (2016). Sosiale medier og krisehåndtering. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 214

Skorstad, S. (2015). Rett person på rett plass. Psykologiske metoder i rekruttering og lederutvikling. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 331

Snoek, J. E., Engedal, K. (2017). Psykiatri- For helse- og sosialfagutdanningene. Cappelen Damm Akademisk.
Sider: 320 

Stang, E. G. & Sveaas, N. (2016). Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid.
Sidetall: 207

Stratton, C.W. (2014). Utrolige spedbarn – en veileder om spedbarnets første år. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 174

Tell, K. (2014). Du skal ikke spille mester over meg! Lucida Sans.
Sidetall: 192

Totland, A. (2016). Engel i snøen. Gyldendal.
Sidetall: 70

Tuntland, H., Ness, N. E. (2014). Hverdagsrehabilitering. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 207

Tørum, G-H. (2012). Sjaman på høye hæler- min reise i ukjent landskap. Cappelen Damn.
Sidetall: 203 

Ulvehøj, G. (2008). Våre ti intelligenser. Fabgbokforlaget.
Sidetall: 160

Urnes, A-G (red.). Den interaktive hjernen hos barn og unge- forståelse og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander. Gyldendal.
Sidetall: 380

Vaglum, P. (2014). Psykiateren. Behandler, veileder, forsker og formidler. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 247

Vike,H., Haukelien,H. (2017). Forventningens kraft- Psykoterapi og kulturelle kontekster ved Modum Bad. Gyldendal Akademisk
Sidetall: xxx

Vråle, G.B. (2018). Møte med det selvmordstruede mennesket. Gyldendal.
Sidetall: 186

Waal, B. (2005). Kjære hjelper. Fagbokforlaget.
Sidetall: 200

Willumsen, T., Myran, L., Lein, J. (2018). Odontologisk psykologi. Gyldendal akademisk.
Sidertall: 271

Wærenskjold, Y.A. (2016). Syv somre og femten vintre. Forlaget Oktober.
Sidetall: 86 

Yalom, I. D. (2018). Å bli seg selv- en psykiaters memoarer. Cappelen Damn.
Sidetall: 311 

Øia, T. (2013) Ungdom, rus og marginalisering. Cappelen Damm AS.
Sidetall: 248

Øiestad, G. (2019). Gi og motta tilbakemeldinger- om å bygge hverandre. Gyldendal.
Sidetall: 192 (2 eksemplarer)

Aare, T. F., Bugge, P. & Juklestad, S. I. (2009). Psykiatri for helsefag. Fagbokforlaget.
Sidetall: 254

Aarseth, H. (2011). Moderne familieliv – Den likestilte familiens motivasjonsformer. Cappelen Damm AS.
Sidetall: 256

Aakerholt, A., Vea, A., Tønnesen, B.L. (2016). Hjelp til å bo – oppfølging i bolig til personer med rus- og psykisk lidelse. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 198