Betingelser:

– Psykologisk Tidsskrift kommer ut 2 ganger i året, 1 gang per semester.
– Et abonnementet består av 2 utgivelser og er ikke løpende ut over dette.
– Abonnenter er selv ansvarlige for å melde fra om adresseendring. Om returnerte blader ønskes tilsendt ny adresse tilfaller porto abonnenten.

Bestilling av bøker:

Ønsker du å bestille en av våre bøker tilgjengelig for deg som vil skrive en bokanmeldelse? Bestillingsskjema for bøker og oversikt over hvilke bøker vi har tilgjengelig på vårt kontor finner du her. Når du anmelder en bok får du også boken gratis!

NB! Det sendes ikke ut tidsskrifter og bøker i sommerferien. (Legg dog gjerne inn bestillinger på bøker, men en litt forlenget venteperiode må påberegnes.)