Kategori: Arkiv

Om søvn og affektive lidelser – Et intervju med Håvard Kallestad

Dette intervjuet ble opprinnelig publisert i utgave 2, årgang 21 av Psykologisk Tidsskrift NTNU (rundt april 2017), i et nummer om stemningslidelser.

Skrevet av Ida Skar

CC0 Creative Commons – https://pixabay.com/en/sleeping-tired-bed-feet-1159279/

Hvorfor er søvn så viktig for oss? Psykologisk Tidsskrift har intervjuet forsker og psykologspesialist Håvard Kallestad for å få svar. Han jobber med behandling av insomni på Østmarka ved Institutt for Psykisk Helse, og har skrevet doktorgrad om søvn og psykiske lidelser.

– Søvn har ikke bare én funksjon. Vi sover ikke kun for å lade batteriene eller noe slikt.… Les mer!

Det menn ikke snakker om – menn med spiseforstyrrelser

Av psykolog Lars Halse Kneppe, styret i ROS (Rådgivning om Spiseforstyrrelser)

Denne artikkelen er publisert i Psykologisk Tidsskrift NTNU nr.3-2015, «Tabu?». Interessert i hele utgaven? Gå til vår bestillingsside.

Forskning fra de siste ti årene indikerer at langt flere menn har symptomer på spiseforstyrrelser enn tidligere antatt. I tillegg peker forskningen i retning av at menn har et noe annerledes symptombilde enn kvinner.

1.Historisk utvikling

Spiseforstyrrelser er lenge blitt sett som en lidelse som primært rammer kvinner, og har tidligere blitt ansett som en lidelse som utelukkende rammer kvinner.… Les mer!

Det grønne skiftet – hvordan kan psykologien bidra?

 

Denne artikkelen er publisert i Psykologisk Tidsskrift nr. 2-2016, Samfunnspsykologi. Gå til vår bestillingsside hvis du er interessert i å kjøpe hele papirutgaven. 

flagstadSkrevet av: Ingeborg Flagstad 
Hovedfag i psykologi fra NTNU og jobber som førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) hvor hun bla. underviser på MA i miljøpsykologi. 

 

Verden står ovenfor store utfordringer med hensyn til klima og miljø, og Norges rolle i utvikling av grønn teknologi blir spesiell når vi er en så stor oljeprodusent. Det grønne skiftet ble kåret til årets nyord i 2015, noe som vitner om hvor viktig og altomfattende dette er.… Les mer!

Historisk tilbakeblikk, del 5: Absolutt kritisk og absolutt åpen – Psykologien og det ukjente

 

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave nr. 3-2003 og er én av syv tekster om instituttets historie, skrevet av Ivar Bjørgen.

Det er helt klart en tilsnikelse å utgi dette som en del av instituttets historie. Mye av det som her beskrives er mine personlige opplevelser. Min unnskyldning er at temaet og problemstillingene er generelle, de gjelder oss alle.

Jeg vil ta utgangspunkt i at Psykiatrisk institutt i Trondheim fyller 25 år i disse dager (2003). Det er i den anledning naturlig å også ta opp forholdet til medisin generelt, noe som lenge bar preg av et lillebror-storbror forhold.… Les mer!

The Psychological Worm at the Core of Mass Shootings

Jeff Greenberg, University of Arizona. 

Denne teksten er publisert i Psykologisk Tidsskrift NTNU nr. 2-2015 “Stress, risiko og frykt”. Interessert i hele utgaven? Gå til vår bestillingsside

I’m beginning this essay on the sad day I found out Chris Squire, the bass player for my favorite band, Yes, died of Leukemia. Chris was beloved by many musicians and music lovers, including me. There’s no doubt that one of the worst things about being human is knowing that all those you care about, including yourself, are destined to die: And that this can happen at any time, often arbitrarily cutting lives short of expectations.… Les mer!

Kjønn i klasserommet og i terapirommet

Denne teksten er publisert i papirutgaven av Psykologisk Tidsskrift NTNU 2015, Nr.3 – Tabu

Skrevet av: Elise Ødegård Gjestad, Gine Moen Kirkholt, Kristin Ragnarsdottir, Tuva Emilie Haugdahl Røskar & Marthe Sofie Øhra

Da anledningen bød seg til å lære mer om et fagområde som ikke var overrepresentert på pensum, valgte vi høsten 2014 å ta fatt på et prosjekt om kjønnsidentitet i skolen. Dette prosjektet var arbeidsmetoden i faget Ekstern samfunnspsykologisk praksis for profesjonsstudenter i psykologi ved NTNU. Vi syntes dette så ut som et spennende og samfunnsaktuelt tema.… Les mer!

Historiske tilbakeblikk, del 4: Sektoriseringen og politiseringen av psykologien

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave 1-2003 og er én av syv tekster om instituttets historie, skrevet av Ivar Bjørgen.

Er psykologi én vitenskap, eller mange? NTNU har satt seg som mål å være Norges tverrfaglige universitet, og det syns jeg er et godt mål. Vår forståelse hemmes av oppdelinger og markeringsbehov, og det oppstår lett skiller mellom fag. Ikke bare mellom fag, også innenfor de enkelte vitenskaplige institutter utvikler det seg båser som hindrer helhetsforståelse og oversikt.… Les mer!

Frykt som politisk redskap

Skrevet av: Aage Borchrevink,
Forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomite. 

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk tidsskrift NTNU 2015, Nr. 2 – Stress, trussel og frykt. 

 

1. Når jeg blir vi

”Det heiter ikkje: EG no lenger./ Heretter heiter det: VI,” skrev Halldis Moren Vesaas i diktet Tung tids tale, en av den norske etterkrigstidens mest leste og siterte litterære tekster. Diktet består av tretten korte linjer:

Det heiter ikkje: EG no lenger.
Heretter heiter det: VI.
Eig du lykka så er ho ikkje lenger berre di.

Les mer!

Historiske tilbakeblikk, del 3: Fra laboratorium til klinikk

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave 2-2002 og er én av syv tekster om instituttets historie, skrevet av Ivar Bjørgen.

Psykologisk institutt i Trondheim står nå midt oppe i store studiereformer. Det kan da være interessant å se på utviklingen av psykologistudiet i Norge– og i Trondheim spesielt. Men denne historien må bli personlig, jeg har selv tatt del i den.

Studiet i psykologi i Norge har endret seg, både med hensyn til arbeidsformer og evaluering, siden Anathon Aall kom tilbake fra Halle med innkjøpt utstyr fra Ebbinghaus’ laboratorium.… Les mer!

Historiske tilbakeblikk, del 2: Hvor kom vi fra, og hva kom vi til?

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave nr. 2 (2002) og er én av syv tekster om instituttets historie, skrevet av Ivar Bjørgen.

Instituttet 

Det er opplagt umulig å gi noen historisk riktig, i betydning objektiv, fremstilling av en utvikling en selv har tatt del i. La det være klart med en gang at dette blir spredte glimt av en utvikling sett med én persons øyne.

Først en avklaring av hva et institutt er. I Webster’ Encyclopedic Unabridged Dictionary står følgende: “En enhet innen et universitet som er organisert for å drive undervisning og forskning innenfor et relativt begrenset fagområde”.… Les mer!

Historiske tilbakeblikk, del 1: Studentrevolusjonen i Trondheim

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave 2-2002 og er én av syv tekster om instituttets historie, skrevet av Ivar Bjørgen.

De kom med tog fra København, danske studenter, og det var flere hundre av dem. Og de kom til Trondheim for å ta eksamen. Dette var høsten 1971, så hvorfor trekke det fram igjen nå? Selvsagt ingen fornuftig grunn bortsett fra mimring, som en kanskje kan lære noe av!

Bare noen få år tidligere hadde jeg selv sittet som en av to representanter for studentene i HF-fakultetet i Oslo, og opplevd at dekanus stirret vennlig ned på oss over brillene: ”Nå skal vi snakke om noe viktig, så nå må nok guttene gå på gangen.”… Les mer!

Frykt for fobibehandling – faglig forsømmelse

Av Leif Edward Ottesen Kennair, Psykologisk Institutt NTNU

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave nr.3-2009 om temaet “Frykt, angst og redsel”. Interessert i hele utgaven? Gå til vår bestillingsside

Mange pasienter lider av angst. Psykologiske metoder er meget effektive i behandling av angstlidelser. Ikke alle metoder, selvsagt, men de effektive metodene er veldig effektive. Men psykologer bruker disse metodene i svært begrenset grad. Videre argumenterer ikke psykologforeningen for behovet for psykologer  ut i fra vitenskapelig dokumenterte metoder.Les mer!

Sex – et evolusjonspsykologisk blikk

Av: Leif Edward Ottesen Kennair, professor ved Psykologisk Institutt NTNU 

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave nr.2-2005 om temaet “Seksualitet”. Interessert i hele utgaven? Gå til vår bestillingsside

Evolusjonspsykologi er ekte psykologi; det handler for det meste om sex! Glem overlevelse. Overlevelse er bare viktig såfremt det øker sannsynligheten for sex – og derigjennom avkom. Det vil si at sex som fører til barn som selv får barn, som selv får barn, barnebarn og barnebarns barn.Les mer!