Category: Arkiv

Om søvn og affektive lidelser – Et intervju med Håvard Kallestad

Dette intervjuet ble opprinnelig publisert i utgave 2, årgang 21 av Psykologisk Tidsskrift NTNU (rundt april 2017), i et nummer om stemningslidelser.

Skrevet av Ida Skar

CC0 Creative Commons – https://pixabay.com/en/sleeping-tired-bed-feet-1159279/

Hvorfor er søvn så viktig for oss? Psykologisk Tidsskrift har intervjuet forsker og psykologspesialist Håvard Kallestad for å få svar.Les mer!

Det menn ikke snakker om – menn med spiseforstyrrelser

Av psykolog Lars Halse Kneppe, styret i ROS (Rådgivning om Spiseforstyrrelser)

Denne artikkelen er publisert i Psykologisk Tidsskrift NTNU nr.3-2015, «Tabu?». Interessert i hele utgaven? Gå til vår bestillingsside.

Forskning fra de siste ti årene indikerer at langt flere menn har symptomer på spiseforstyrrelser enn tidligere antatt.Les mer!

Det grønne skiftet – hvordan kan psykologien bidra?

 

Denne artikkelen er publisert i Psykologisk Tidsskrift nr. 2-2016, Samfunnspsykologi. Gå til vår bestillingsside hvis du er interessert i å kjøpe hele papirutgaven. 

flagstadSkrevet av: Ingeborg Flagstad 
Hovedfag i psykologi fra NTNU og jobber som førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) hvor hun bla.Les mer!

Historisk tilbakeblikk, del 5: Absolutt kritisk og absolutt åpen – Psykologien og det ukjente

 

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave nr. 3-2003 og er én av syv tekster om instituttets historie, skrevet av Ivar Bjørgen.

Det er helt klart en tilsnikelse å utgi dette som en del av instituttets historie. Mye av det som her beskrives er mine personlige opplevelser.… Les mer!

The Psychological Worm at the Core of Mass Shootings

Jeff Greenberg, University of Arizona. 

Denne teksten er publisert i Psykologisk Tidsskrift NTNU nr. 2-2015 “Stress, risiko og frykt”. Interessert i hele utgaven? Gå til vår bestillingsside

I’m beginning this essay on the sad day I found out Chris Squire, the bass player for my favorite band, Yes, died of Leukemia.… Les mer!

Kjønn i klasserommet og i terapirommet

Denne teksten er publisert i papirutgaven av Psykologisk Tidsskrift NTNU 2015, Nr.3 – Tabu

Skrevet av: Elise Ødegård Gjestad, Gine Moen Kirkholt, Kristin Ragnarsdottir, Tuva Emilie Haugdahl Røskar & Marthe Sofie Øhra

Da anledningen bød seg til å lære mer om et fagområde som ikke var overrepresentert på pensum, valgte vi høsten 2014 å ta fatt på et prosjekt om kjønnsidentitet i skolen.… Les mer!

Historiske tilbakeblikk, del 4: Sektoriseringen og politiseringen av psykologien

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave 1-2003 og er én av syv tekster om instituttets historie, skrevet av Ivar Bjørgen.

Er psykologi én vitenskap, eller mange? NTNU har satt seg som mål å være Norges tverrfaglige universitet, og det syns jeg er et godt mål.… Les mer!

Frykt som politisk redskap

Skrevet av: Aage Borchrevink,
Forfatter og seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomite. 

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk tidsskrift NTNU 2015, Nr. 2 – Stress, trussel og frykt. 

 

1. Når jeg blir vi

”Det heiter ikkje: EG no lenger./ Heretter heiter det: VI,” skrev Halldis Moren Vesaas i diktet Tung tids tale, en av den norske etterkrigstidens mest leste og siterte litterære tekster.… Les mer!

Historiske tilbakeblikk, del 3: Fra laboratorium til klinikk

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave 2-2002 og er én av syv tekster om instituttets historie, skrevet av Ivar Bjørgen.

Psykologisk institutt i Trondheim står nå midt oppe i store studiereformer. Det kan da være interessant å se på utviklingen av psykologistudiet i Norge– og i Trondheim spesielt.… Les mer!

Historiske tilbakeblikk, del 2: Hvor kom vi fra, og hva kom vi til?

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave nr. 2 (2002) og er én av syv tekster om instituttets historie, skrevet av Ivar Bjørgen.

Instituttet 

Det er opplagt umulig å gi noen historisk riktig, i betydning objektiv, fremstilling av en utvikling en selv har tatt del i.… Les mer!

Historiske tilbakeblikk, del 1: Studentrevolusjonen i Trondheim

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave 2-2002 og er én av syv tekster om instituttets historie, skrevet av Ivar Bjørgen.

De kom med tog fra København, danske studenter, og det var flere hundre av dem. Og de kom til Trondheim for å ta eksamen.… Les mer!

Frykt for fobibehandling – faglig forsømmelse

Av Leif Edward Ottesen Kennair, Psykologisk Institutt NTNU

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave nr.3-2009 om temaet “Frykt, angst og redsel”. Interessert i hele utgaven? Gå til vår bestillingsside

Mange pasienter lider av angst. Psykologiske metoder er meget effektive i behandling av angstlidelser.Les mer!

Sex – et evolusjonspsykologisk blikk

Av: Leif Edward Ottesen Kennair, professor ved Psykologisk Institutt NTNU 

Denne teksten er tidligere publisert i Psykologisk Tidsskrifts papirutgave nr.2-2005 om temaet “Seksualitet”. Interessert i hele utgaven? Gå til vår bestillingsside

Evolusjonspsykologi er ekte psykologi; det handler for det meste om sex!Les mer!