Nyheter2016.2 Samfunnspsykologi

Hva skjer på instituttet?

Det grønne skiftet
Ingeborg Flagstad  

Oljebransjen i krise
Øyvind Hofsø 

Foreldre til barn med fysisk funksjonsnedsettelse i møte med det norske samfunnet
Ingrid Bondkall Gjerde 

Why study traffic psychology?
Timo Lajunen 

Educates as resistance – A study of the influence of Birzeit University as peaceful resistance against the Israeli occupation
Vilde Aarethun

Læringsnøkler: Intervju med Hermundur Sigmundsson
Ida Skar  

Hvorfor er det så himla viktig med utdanning?
Rannveig Grøm Sæle 

Helsetilbud til asylsøkere – store utfordringer, problematiske råd og nyttige erfaringer
Nora Sveaass