Nyheter

Illustrasjon: June Aarseth

Illustrasjon: June Aarseth

Instituttleiar sitt hjørne
Magne Arve Flaten

Hva skjer på instituttet?

Å høre stemmer som ikke finnes Hørselshallusinasjoner ved schizofreni
Kenneth Haugdahl

En innføring i nytten av EEG innenfor diagnostikk, og hvorfor nevrale nettverk er viktige å ha kunnskap om
Ida V. Rautio 

Persepsjon av visuell bevegelse og prospektiv kontroll: Hjernestudier hos terminfødte og for tidlig fødte spedbarn
Audrey van der Meer

Biologien vår – arbeidstegning eller tvangstrøye?
Tormod Rimehaug 

Insektpsykologen
Ida Skar

Fysisk aktivitet i behandling av depresjon
Hanna-Emilie Kværner 

Sentral sensitisering og sentrale sensitivitetssyndromer
Kari Bøhle

Smerte i et psykologisk perspektiv
Heidi Trydal