Redaksjonsmedlemmer

Robert Wiktor Krogstad

Rolle: Distribusjonsansvarlig

Studie: Lektorstudie i nordiske språk + Årsstudium i psykologi