Redaksjonsmedlemmer

Philip Lautin Jackson

Rolle: Layoutansvarlig

Studie: Master i Psykologi
(studieretning: arbeids- og organisasjonspsykologi)