Bak f.v.: Ole Fredrik Borgundvåg Berg, David Bashir,
Selma Teigen, Alida Solheim, Viktoria Rosińska Opheim
Forran f.v.: Youssef Rahmati Ennaqi, Jakob Grønsdal Arnesen,
Adrian Helgå Vestøl, Hedda Solheim Fjelde, Tito Hidalgo Gulliksen
Hjørnet: Tobias Frisvold Ruud

Psykologisk Tidsskrift NTNU ble etablert i 1996 ved hjelp av ansatte og studenter ved Institutt for psykologi ved NTNU. Tidsskriftet utgir to temabaserte papirutgaver i året – et nummer på høstsemesteret og to på vårsemesteret – hvor vi blant annet trykker artikler, fagessay, debattinnlegg, og bokanmeldelser. I tillegg legges det jevnlig ut innlegg på nettsiden, skrevet av både redaksjonsmedlemmer såvel som engasjerte lesere og studenter.

Psykologisk Tidsskrift NTNU er et fagtidsskrift og en nettside drevet av en redaksjon bestående av frivillige og engasjerte psykologistudenter. Tidsskriftet er definert som en læringsarena av instituttet, og hovedoppgaven er å gi studenter muligheter til å publisere artikler m.m., samt at vi tar imot bidrag fra ansatte på universitetene, psykologer og andre fagpersoner i arbeidslivet.

Tidsskriftet retter seg hovedsakelig mot psykologistudenter på alle nivå, de som anvender psykologi i yrkessammenheng og ellers alle med interesse for psykologi.