Kategori: Studentenes stemme (Side 1 av 2)

Fra teori til praksis: Verv som en del av utdanningen

Skrevet av: Iselin S. Larsen og Ragheeba S. Akhtar

Bachelor- og masterløpet i psykologi ved NTNU er hovedsakelig teoribasert, med ingen til lite praksis. Dette resulterer i mange psykologistudenter med mye teoretisk kunnskap, men som er usikre på hvordan de skal bruke denne i praksis. For oss var løsningen å ta et frivillig verv hvor vi kunne få bruke vår psykologikompetanse.  

Vi er begge masterstudenter i arbeids- og organisasjonspsykologi, og er med i studentorganisasjonen Støttehjulet. Støttehjulet ble startet opp i 2015, og ideen er at den skal være til hjelp for andre studentorganisasjoner i organisasjonspsykologiske saker.… Les mer!

Utenforskap og menneskeverd- en jurists psykologiske refleksjoner rundt dagens samfunnsutvikling

Skrevet av: Hege Kristine N. Dahlen 

human-2944065_640

Den 4. september holdt en av Norges mest kjente advokater, Geir Lippestad, et foredrag til et fullstappet litteraturhus i Kongens gate i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Han stimulerte til mye dialog blant publikummerne med åpen og ærlig refleksjon rundt temaet «et større vi»; det dagsaktuelle temaet for årets TV aksjon på NRK, basert på sine egne livserfaringer – både som advokat og ikke minst som far til syv barn hvorav to med funksjonsnedsettelser.

Hva er menneskeverd?

Les mer!

Psykologdrømmen- en historie

Skrevet av: Mia Simonsen

counselling-3630323_640

For å oppnå drømmen om å bli psykolog ser det nå ut til at jeg totalt må studere i 10 år på universitetet. La oss revolusjonere den ufattelige vanskelige veien som noen møter mot psykolog-yrket.

På VGS var jeg lei og sliten, og hadde ingen motivasjon. Jeg var lei av å måtte fortsette å studere de samme fagene jeg allerede hadde studert i ti år, med lite rom for å spesialisere meg innen en fagretning. Jeg kommer fra en familie hvor få har høyere utdanning, men motivasjon og støtte hjemmefra stod det ikke på.… Les mer!

Det er på tide å sette psykologikompetansen på agendaen

Kronikk av Linn Braaten, masterstudent i arbeids- og organisasjonspsykologi og styremedlem i Psykologiforbundet.

I skrivende stund er det over 1000 studenter under utdanning ved Institutt for psykologi, NTNU, og et par hundre av disse skal om kort tid ut i arbeidslivet og være en ressurs for samfunnet. Felles for alle disse er at de besitter en bred psykologifaglig kompetanse om menneskers atferd, opplevelser, og indre prosesser, samt evnen til kritisk evaluering av komplekse problemstillinger, og systematisk fremstilling og analyse av disse via vitenskapelig metodekompetanse.… Les mer!

Psychology: On the Frontier of Science

Skrevet av: Hans Fredrik Sunde

There are no sciences, only science. Physics and physiology are just different branches on the same scientific tree of knowledge. Some fields are branching towards the sky, others are closer to the roots. The integrity of each field depends on the one beneath it. More practically: To understand culture one must understand the mind. Culture is the interaction of minds. If you remove the minds, culture vanishes.

Culture is of course more than the sum of minds, but it is still the product of minds.… Les mer!

En ung jente med ADHD sitt møte med maktapparatet.

Vi lever i et land hvor menneskerettigheter står høyt i kurs. Skole-, helse- og rettsvesen skal legge til rette for små og større funksjonsnedsettelser, og den enkelte sine rettigheter blir godt ivaretatt, tilsynelatende. Tilrettelegging krever kunnskap, og dessverre ser vi fremdeles at enkelte «usynlige» funksjonsnedsettelser ikke nødvendigvis fører til adekvat tilrettelegging, nettopp på grunn av mangel på kunnskap. Vår historie handler om en jente med funksjonsnedsettelsen ADHD som er en nevropsykiatrisk funksjonshemming. Hyperaktiviteten og impulsiviteten som preger diagnosen medfører merkbart nedsatt funksjonsnivå i flere situasjoner.… Les mer!

Masterportrettet: Ekaterina Zotcheva

Ekaterina Zotcheva har en master i læring – hjerne, atferd, og omgivelser (2013-2015), med fordypning innenfor individuell utvikling, gener, nervesystem, og atferd. I dag jobber hun som stipendiat hos Cardiac Exercise Research Group (CERG), NTNU.

Hva har jeg forsket på?
I min masteroppgave så jeg på hvordan persepsjon av visuell bevegelse utviklet seg hos premature spedbarn i løpet av det første leveåret. Mitt utvalg besto av en gruppe premature spedbarn født før terminuke 33, og en gruppe terminfødte kontrollbarn. Begge gruppene ble testet to ganger: først ved 4-5 måneders alder, og igjen ved 12 måneders alder.… Les mer!

Masterportrettet: Karoline D. B. Schjerverud

Karoline D. B. Schjerverud har master i psykologi fra NTNU, spesialisering i læring – hjerne, atferd, omgivelser (2014-2016).  Hun jobber nå som pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver). 

Hva har jeg forsket på?

Jeg har undersøkt hvordan elever med minoritetsbakgrunn blir møtt i den norske videregående skolen, med eksamenssituasjonen som innfallsvinkel og diskursiv psykologi som metodisk tilnærming.

Hvorfor har jeg forsket på dette?

Tidligere har jeg jobbet som eksamensvakt ved en videregående skole og ble oppmerksom på hvordan elever med minoritetsbakgrunn tenderte til å ha behov for mer oppmerksomhet og hjelp under eksamen enn andre elever.… Les mer!

Masterportrettet: Kari Våge Knutsen

Nestemann ut i «Masterportrettet» er Kari Våge Knutsen. Hun har master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU, 2014 – 2016. 

Hva har jeg forsket på?
Jeg har forsket på betydningen av rettferdig ledelse for arbeid-familiekonflikter og hvorvidt sosialt klima og autonomi har innvirkning på forholdet. Forskningen er basert på kvantitative data fra Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK), som er en del av en større intervensjonsprosess ved universitets- og høgskolesektoren forskjellige steder i Norge.

Hvorfor har jeg forsket på dette?
Motivasjonen til å undersøke nettopp dette fikk jeg i praksisperioden jeg hadde i regi av studiet.… Les mer!

Masterportrettet: Marius Damli Andresen

Marius Damli Andresen har mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU, 2014 – 2016. I «Masterportrettet» har vi stilt han noen spørsmål om hans masteroppgave og veien videre. 

Hva har jeg forsket på?

I min masteroppgave så jeg på gradert sykmeldte. Jeg ønsket å undersøke effektene av å være gradert sykmeldt for individets helse. For å undersøke dette nærmere benyttet jeg kvantitativt datamateriale og sammenlignet blant annet hvordan gradert sykmeldte rapporterte stress, samt hvordan deres nåværende fysiske og psykiske helse var.… Les mer!

Masterportrettet: Sigrid Selli Eidem

Nestemann ut i serien «Masterportrettet» er Sigrid Selli Eidem. Hun har master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU, 2014-2016.

Hva har jeg forsket på?

Jeg har forsket på tilrettelegging for ansatte med psykiske helseproblemer fra et lederperspektiv. Min masterstudie har en kvalitativ metodetilnærming, hvor jeg intervjuet syv ledere i ulike norske virksomheter. Dette ble gjort for å kartlegge lederes ulike og felles erfaringer, som ligger til grunn for deres tilnærming til tilrettelegging av arbeid for ansatte som sliter psykisk. Jeg har undersøkt både hva som kan bidra til, og hva som kan forhindre, lederes tilrettelegging på arbeidsplassen.… Les mer!

Masterportrettet: Annelise Dyrli

Andre kvinne ut i spalten Masterportrettet er Annelise Dyrli. Hun er fagkonsulent hos Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse, og har en master i læring – hjerne, atferd og omgivelser,  fra NTNU 2013-2015.

 

Annelise DyrliHva har jeg forsket på?

Min masteroppgave var en kvantitativ studie om aldring og balanse. Jeg testet 41 fysisk aktive eldre i alderen 65 til 88 år i fire balanseøvelser og på en skala kalt Berg Balanseskala. De fire øvelsene bestod av å gå langs en linje med beina tett inntil hverandre, gå i et åttetall, stå på ett bein med lukkede øyne og stå på ett bein på et balansebrett.… Les mer!

Masterportrettet: Susanne Bjørge

Fremover ønsker vi i Psykologisk Tidsskrift å dele spennende forskning gjort av masterstudentene ved instituttet, i spalten Masterportrettet! Først ut er vårt eget redaksjonsmedlem Susanne Bjørge, som har en master i arbeids- og organisasjonspsykologi, 2014 – 2016.

Her forteller Susanne om forskningen hun gjorde i forbindelse med sin master!

 Hva har jeg forsket på?

Jeg har forsket på beslutningstaking i en organisasjon og hvordan feilaktige beslutninger kan forebygges. Min masterstudie hadde en kvalitativ eksplorerende tilnærming, der 11 ansatte i Barnevernet ble intervjuet for å finne ut hvordan de tar beslutninger, og om metodene som benyttes er mer eller mindre optimale sammenlignet med hva litteraturen anbefaler.… Les mer!

Politikk og apestreker

Mennesket er et politisk dyr, sa Aristoteles. Mennesket er ikke det eneste dyret som er politisk, sier Frans de Waal.

På slutten av 70-tallet studerte de Waal en sjimpansekoloni som levde i den nederlandske dyrehagen Arnhem. de Waal var primatolog, og fokusområdet for hans forskning var maktspill og sosialdynamikk. De observasjonene han gjorde i Arnhem-kolonien ble til den oppsiktsvekkende boken Chimpanzee Politics, hvor han tegnet et bilde av sjimpanser som langt mer sofistikerte enn de enfoldige banankasterne mange forestilte seg at de var.… Les mer!

Kjære fremtidige pseudo-kollegaer

Denne teksten er skrevet av Stine Nygård, som har en bachelorgrad i psykologi fra Universitetet i Tromsø.

Jørgen Flor har de siste ukene skapt store reaksjoner blant norske psykologistudenter med snakk om A- og B-psykologer og et mulig fremtidig klasseskille i fagmiljøet. Førstnevnte er i følge Flor de hjemmekjære og elite-opphengte profesjonsstudentene, og sistnevnte er de vel så prestisjejagende, dog mer eventyrlystne, studentene som tar omveien til den etterlengtede «tittelen» i utlandet.

Mine kjære fremtidige pseudo-kollegaer. Hva mer skal til for at dere skjønner at vi må ta en skikkelig vårrengjøring av psykologimiljøet i Norge?… Les mer!

« Eldre innlegg