Nestemann ut i «Masterportrettet» er Kari Våge Knutsen. Hun har master i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU, 2014 – 2016. 

Kari Våge Knutsen

Kari Våge Knutsen

Hva har jeg forsket på?
Jeg har forsket på betydningen av rettferdig ledelse for arbeid-familiekonflikter og hvorvidt sosialt klima og autonomi har innvirkning på forholdet. Forskningen er basert på kvantitative data fra Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen (ARK), som er en del av en større intervensjonsprosess ved universitets- og høgskolesektoren forskjellige steder i Norge.

Hvorfor har jeg forsket på dette?
Motivasjonen til å undersøke nettopp dette fikk jeg i praksisperioden jeg hadde i regi av studiet. I denne perioden fikk jeg være med i arbeidshverdagen til konsulenter innen ledelses- og medarbeiderutvikling. I løpet av praksisen tok jeg del i prosesser hvor ledelse ofte var fokusområdet. Det ble tydelig at ledelse spilte en viktig rolle i medarbeidernes hverdag og dette gjorde meg nysgjerrig på å undersøke fenomenet ytterligere, og spesielt hvordan ledelse kan påvirke medarbeideres hverdag utenfor jobben.

Hva fant jeg ut?
I studien fant jeg at det var sammenheng mellom opplevelsen av rettferdig ledelse og arbeid-familiekonflikter, mellom rettferdig ledelse og sosialt klima, og mellom sosialt klima og arbeid-familiekonflikter. Analysen viste også at sosialt klima har en medierende rolle i forholdet mellom rettferdig ledelse og arbeid-familiekonflikter. Det siste funnet i studien var at autonomi ikke modererer forholdet mellom rettferdig ledelse og arbeid-familiekonflikter. Ettersom ledere kun kan endre sin egen atferd og ikke direkte kan endre medarbeideres oppfattelse av arbeid-familiekonflikter, kan studien gi en pekepinn og innsikt for ledere i hvordan de kan gå fram for å minske arbeid-familiekonflikter for sine ansatte.

Veien videre?
Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått meg jobb som HR- og administrasjonskonsulent i Rambøll Norge. Det er veldig gøy å oppleve at det jeg har lært på studiet også er nyttig i arbeidslivet. Arbeidsdagene er sjelden like og jeg får ta del i mange spennende prosjekter og aspekter ved HR. Samtidig som jeg opplever at mye av kunnskapen jeg har fra studiet er nyttig, lærer jeg også nye ting daglig, blant annet om dynamikken i arbeidslivet og hvordan de ansatte i bedriften forholder seg til hverandre. På veien videre ønsker jeg å å utvikle meg som HR-konsulent og jeg håper at læringskurven aldri flater ut.