For første gang arrangeres fagkritiske dager for psykologistudenter og andre interesserte ved NTNU, 1. og 4. november 2016. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom de ulike studentforeningene ved Psykologisk Institutt, og vi ønsker at så mange som mulig ønsker å delta på de kommende arrangementene. Gå inn og lik facebooksiden til fagkritiske dager for mer informasjon om prosjektet og de ulike foredragene.

14581352_1826118197624423_6010250938248311624_n