Kategori: Hjem (Side 1 av 15)

Psychological characteristics of people with self-defined sexual interest in animals: a short literature review

Written by Anja Vaskinn. She is a PhD and specialist in clinical adult psychology. Her research interests include psychosis, social cognition, animal abuse, and sexual deviance. She is employed at the Centre for Research and Education in Forensic Psychiatry, Oslo University Hospital, Oslo, Norway (email: anja.vaskinn@medisin.uio.no, homepage: https://sifer.no/ansatt/anja-vaskinn/)

Sexual activity between humans and animals is a topic that elicits strong negative emotions. Although humor can be one reaction (Shir-Vertesh, 2013), disgust, condemnation, and incomprehension are common. In spite of strong reactions, such activity might not be that rare.Les mer!

Hvordan er hovedpraksis? Tre personer forteller om sine opplevelser

Dette er en artikkel skrevet for deg som er student på psykologstudiet, eller bare interessert i hvordan det er å nesten være psykolog. Vi er tre tidligere studenter fra kull 40 som gjerne vil fortelle dere om vår hverdag da vi var i hovedpraksis. Våre navn er Kamilla Sanner, Hege Midtli og Frøya Linnea Gathen. Vi kommer til å svare på en rekke spørsmål som (forhåpentligvis) gir deg noen svar på hvordan en hovedpraksis kan se ut, og hvordan tre hovedpraksiser kan se helt forskjellige ut.… Les mer!

Din Store Familie

Av Hans Fredrik Sunde

Hans Fredrik er doktorgradskandidat på Senter for Fruktbarhet og Helse, som er en del av Folkehelseinstituttet. Her forsker han på sammenhengen mellom mental helse og sosiale forskjeller på tvers av generasjoner. Fra tidligere har Hans Fredrik en mastergrad i psykologi fra NTNU i Trondheim. Du kan lese denne og andre tekster i vår utgave om mangfold, som kommer ut snart!

 

Jo lenger tilbake i tid du går, jo større blir familien din. Hvor langt tilbake må du før du er i slekt med alle?Les mer!

Intervju om internklinisk praksis med veileder Gunnar Hays Gotaas

Skrevet av Adrian Helgå Vestøl

Jeg har tidligere intervjuet studenter som har hatt terapipraksis ved internklinikken. Denne gangen har jeg intervjuet Gunnar Hays Gotaas (38) som er ansatt ved klinikken. 

Hvem er du og hva gjør du på internklinikken?

– Jeg er psykologspesialist i voksenpsykologi og er fulltidsansatt ved instituttet. Her har jeg flere ulike roller. Jeg er veileder for studenter i terapipraksis og underviser litt på klinikken. I tillegg er jeg koordinator for hovedpraksis.

Hva slags erfaring og faglige interesser har du?Les mer!

Hvordan er det å ha klinisk barneintervju? – Intervju med Ines Ibrulj

Skrevet av Tito Hidalgo Gulliksen

Ines Ibrulj (20) kommer fra Fredrikstad og går 2. året på profesjonsstudiet. På et nytt ukjent sted langs korridorene på Dragvoll finner hun meg klar for å intervjue henne. Selv intervjuet hun en åtte år gammel jente, og forteller litt om hvordan det var. Barneintervjuet er første mulighet for å prøve ut teknikker og bygge relasjon i praksis. Mange er spente, og ønsker å gjøre det «bra». I tillegg gjør flere seg selv engstelige ved å se for seg de verste scenarioer med barn som gråter eller setter seg på bakbena.Les mer!

Hvordan er det å ha klinisk barneintervju? – Intervju med Amund Stalleland

Skrevet av Tito Hidalgo Gulliksen

Amund Stalleland (21) kommer fra Grimstad og går 2. året på profesjonsstudiet i psykologi. Jeg møter han bare noen få minutter etter overstått barneintervju, og han virker temmelig fornøyd. Barneintervjuet skjer på klinikken i løpet av høstsemesteret på andreåret, og er den første virkelige praksisen psykologstudentene går igjennom hvor de selv sitter i førersetet. Intervjuet er ment som forberedelse til barneklinikken som kommer to år senere, og gir en gyllen mulighet til å øve på relasjonsbygging og alliansedannelse med barn.Les mer!

“Har du noen gang blitt voldtatt på ordentlig?”  fra Risiko – 2/2021

“Liker du det?”

Dette var ett av de første spørsmålene jeg fikk da jeg oppsøkte spesialisthelsetjenesten og fortalte en psykolog at jeg hadde erfaring med sexarbeid. Jeg syntes det var et underlig spørsmål – er det et krav at mennesker skal like alle arbeidsoppgaver de utfører like godt? Oppfølgingsspørsmålet var nemlig om jeg likte alle aspekter med å selge sex.

Som helsearbeidere liker nok en god del av oss (ja, for jeg er nemlig en av dere) bedre å ha direkte kontakt med pasienter enn å måtte sitte og fylle ut obligatoriske skjema i en stadig mer omfattende papirmølle.… Les mer!

IQ er viktig. Men hva betyr det?

En bokanmeldelse av Intelligence: All that matters (2015) av Stuart Ritchie.
Skrevet av Adrian Helgå Vestøl.

Opprinnelig publisert i 2019.

Intelligens. I om lag 100 år har psykologer blant så mange andre prøvd å kritisere og endevende tanken om generell intelligens, men etter utrettelige forsøk har det vist seg å være et av de mest robuste funnene i psykologien. Dette begrepet har til stadige tider vekket svært betente samfunnsdebatter og politisk engasjement, spesielt om skjæringspunktene mellom menneskeverd, rasehygiene, meritokrati og genetisk determinisme.Les mer!

Sett den på pensumlista!

En bokanmeldelse av The Seven Deadly Sins of Psychology av Chris Chambers

Skrevet av Hans Fredrik Sunde

Opprinnelig publisert i 2018

Psykologien er i hardt vær for tiden. Krise faktisk. Man begynte å skimte noe i 2005 da John Ionnadis publiserte artikkelen Why Most Published Research Findings are False, hvor han pekte på en rekke statistiske svakheter med publisert forskning, ikke bare innenfor psykologi. I kjølvannet ble det blant annet satt i gang store replikasjonsprosjekter, med deprimerende resultater (Open Science Collaboration, 2015).… Les mer!

Hvordan er det å ha terapipraksis? – Intervju med Ole Melsæter

Skrevet av Adrian Helgå Vestøl

 

Ole Melsæter (29) er fra Molde og går 6. året på profesjonsstudiet.

 

Hvilke forventninger hadde du til klinikk/terapipraksis?

Jeg tenkte at det kom til å bli turbulent og lærerikt. Jeg tenkte at dette ville være noe helt annet – et ansvar uten like på studiet hittil. Å gjøre behandling med en pasient. Jeg gledet meg skikkelig til dette ansvaret – er jo psykologdrømmen som jeg har sett frem til lenge.

 

Hvordan var det å ha terapipraksis?Les mer!

Hvordan er det å ha terapipraksis ved internklinikken? – Intervju med Oda Buholt

Skrevet av Adrian Helgå Vestøl

 

Kort om terapipraksis:

Alle profesjonsstudenter ved NTNU har to semestre med terapipraksis ved internklinikken på instituttet, et semester med barn/ungdom og et med voksen. Terapipraksis foregår i grupper med fire studenter og en veileder som er psykologspesialist. Hver student gjør terapi med en egen pasient over 14 uker, der gruppa og veilederen observerer terapien. Etter hver terapitime gis tilbakemeldinger og man diskuterer saken sammen. 

 

Jeg har snakket med Oda Buholt (25) om hvordan hun opplevde sitt første semester med terapipraksis.Les mer!

Hvordan er det å ha hovedpraksis?

Are Malvik
Are Malvik, emeritusmedlem av redaksjonen i Psykologisk Tidsskrift

Dette er skrevet for studenter som går på psykologstudiet, samt andre interesserte som er nysgjerrig på en nesten-psykologs hverdag. Hovedpraksis virker utrolig fjernt når man begynner på studiet, selv tre-fire år uti, men «plutselig» er du der.

Så hvordan er det å ha hovedpraksis? Det korte svaret er at det vil variere. Jeg kan stort sett skrive om mine egne erfaringer, men først – litt introduksjon. Jeg går i kull 39, og av oss har cirka halvparten funnet praksissteder utenfor Trondheim og NTNUs ansvarsområde.… Les mer!

Menneskets avhengighet til natur

Av Are Malvik

Introduksjon

Selv om mennesket er tilpasset å leve med trær, planter og dyr rundt seg, har urbaniseringen manifestert seg på bare noen få generasjoner over hele verden (Maller, Townsend, Pryor, Brown, & St Leger, 2006). I byene er landskapet preget av asfalt og betong med motoriserte kjøretøy som fremkomstmiddel. Vi er omringet av andre biler, trafikklys og høye bygninger. 55% av jordas befolkning bor i byer i dag, og antallet er forventet å stige med 2,5 milliarder i 2050, slik at det vil utgjøre 68% av verdens befolkning (FN, 2018).Les mer!

Fem på Gløshaugen om avhengighet

Skrevet av: Øyvind Sivertsen 

(Vil du lese mer om avhengighet? Sjekk ut vårt nyeste nummer!)

Det var busstreik, så jeg hoppet på sykkelen som tok meg bort til Gløshaugen. Jeg ville høre hva fem litt tilfeldige personer på campus tenkte rundt temaet avhengighet. 

Her er spørsmålene jeg stilte dem jeg traff: 

  1. Hva tenker du først når du hører ordet avhengighet? 
  2. Tror du folk kan bli avhengige av hva som helst? 
  3. Ville du sagt at du selv er avhengig av noe?
Les mer!
« Eldre innlegg