Andre kvinne ut i spalten Masterportrettet er Annelise Dyrli. Hun er fagkonsulent hos Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse, og har en master i læring – hjerne, atferd og omgivelser,  fra NTNU 2013-2015.

 

Annelise DyrliHva har jeg forsket på?

Min masteroppgave var en kvantitativ studie om aldring og balanse. Jeg testet 41 fysisk aktive eldre i alderen 65 til 88 år i fire balanseøvelser og på en skala kalt Berg Balanseskala. De fire øvelsene bestod av å gå langs en linje med beina tett inntil hverandre, gå i et åttetall, stå på ett bein med lukkede øyne og stå på ett bein på et balansebrett. Berg Balanseskala har 14 ulike balanseoppgaver hvor man rangerer fra 0 til 4. Høy skåre indikerer god balanse.

Hvorfor har jeg forsket på dette?

Jeg hadde lest mye skremmende litteratur på hvordan fall kan få alvorlige konsekvenser for eldre, i verste fall død, og kom fort inn på balanse. Dette tenkte jeg var en gylden mulighet til å koble psykologisk kunnskap om endringer i hjernen hos eldre til fysisk aktivitet og balanse.

Hva fant jeg ut?

Deltagerne i utvalget mitt var veldig spreke, men skåret overraskende ulikt på balanseoppgavene. Noen gjorde det jevnt over bra, mens andre gjorde det ganske dårlig. Jeg konkluderte med at selv fysisk aktive eldre over 65 bør fokusere mer på spesifikke balanseoppgaver som kan være nyttig for dem i hverdagen!

Hva er veien videre?

Nå jobber jeg som fagkonsulent i Norsk kompetansetjeneste for aldring og helse, hvor jeg får brukt både kunnskapen fra litteraturen og studien min, i tillegg til den generelle kunnskapen jeg har fått fra å ta en master i psykologi. Jeg føler meg godt rustet til å finne relevante artikler og kritisk evaluere disse i jobben jeg gjør nå. Eksempelvis er jeg ansvarlig for å finne ny forskning på fagområdet, og da er bagasjen min fra NTNU nyttig.