Kategori: Studentenes stemme (Side 2 av 2)

A-psykolog eller B-psykolog? Samma det vel.

Denne teksten er skrevet av Geir Hustavnes, som er psykologistudent ved Høgskolen i Lillehammer. Han har tidligere studert psykologi ved NTNU.

Jørgen Flor diskuterer og ytrer sin bekymring for kvalitetssikringen av psykologistudenter med utenlandsk kliniskutdanning, i sitt innlegg fra 30. oktober. Dette skapte reaksjoner og han fikk svar den 4. november Jens Ruud og Simen Holm, to kandidatstudenter i Danmark. Man ser her tendenser til en opphetet debatt om et tydeligvis sårt tema.

Som den engasjerte psykologistudenten jeg er, klarer jeg ikke å holde meg på sidelinjen og ønsker å ta opp noen egne meninger og bekymringer.… Les mer!

B-psykologene kommer – heldigvis!

Denne teksten er skrevet av Jens Ruud og Simen Holm, som begge er studenter ved profesjonsstudiet i psykologi ved Syddansk Universitet.

30. oktober skrev Jørgen Flor en artikkel om tilstrømning av svakere B-psykologer fra utlandet. Som to vordende psykologer fra utlandet følte vi et behov for å svare.

Kjære Jørgen Flor,

Se for deg to psykologer. Psykolog A har tatt samme fag om og om igjen i fem år for til slutt å komme inn på et seksårig studie. Psykolog B innså at mulighetene var få uten 56 poeng fra videregående, flytter til utlandet, får toppkarakter på bachelorgraden, kommer inn på en prestisjefylt, klinisk master – og er ferdig utdannet på fem år.… Les mer!

Hvor? Hvordan? Dorsalstrømsårbarhet hos premature spedbarn

Skrevet av: Ekaterina Zotcheva

Når vi navigerer gjennom omgivelsene våre, samler vi kontinuerlig opp perseptuell informasjon om verden rundt oss, slik at vi kan beregne og tilpasse vår neste bevegelse. Vår neste bevegelse vil i sin tur være med på å styre hva vi ser, hører og kjenner, og på denne måten kan en si at det vi sanser og det vi gjør er gjensidig avhengig av hverandre. Selv de mest automatiserte bevegelsene, slik som gange, må tilpasses de konstante endringene som skjer i våre omgivelser.… Les mer!

Kosmetisk frigjøring

Skrevet av: Johanna Dahlberg, psykologistudent 

Her kommer en svært ærlig og kvalitativ beskrivelse av min opplevelse av å føle et behov for en kosmetisk behandling jeg fysisk ikke trengte, men som samtidig var veldig nødvendig for mitt selvbilde og min livskvalitet.

Johanna_DahlbergDet finnes ingen kul måte å fortelle omverden at man er misfornøyd med eget utseende. I hvert fall ikke hvis man ikke kan gjøre noe med det på egenhånd. I et samfunn der normen er å være “naturlig vakker”, føltes det veldig tabu å skulle jukse seg til et bedre selvbilde.Les mer!

Psykologistudenter Uten Grenser

Skrevet av: Anja Hallan-Wolff, psykologistudent og leder av PUG. 

Fokuset på flyktningekatastrofen har belyst de grusomme sosiale forholdene millioner av mennesker flykter fra. Mange har vært gjennom en rekke potensielt traumatiserende hendelser på veien til et nytt land. I tillegg kan en rekke faktorer være psykologisk utfordrende i møtet med en ny kultur. Mennesker er robuste vesener, og de aller fleste utvikler ikke psykiske lidelser selv ved ekstrem påkjenning. Likevel vil en større gruppe flyktninger få behov for psykologisk hjelp, og denne gruppen vokser i takt med den voksende flyktningstrømmen.… Les mer!

Om psykologi og nevrovitenskap og å kaste barnet ut med badevannet

«Hvor kommer denne forkjærligheten for nevrovitenskap fra?» spør Jørgen Flor og Sigbjørn Henning. Det er fristende å svare dette retoriske spørsmålet med et nytt: Hvor kommer denne skepsisen til nevrovitenskapen fra?

Jeg skal, et stykke på vei, si meg enig med Flor og Henning. Jeg er også blant dem som irriterer meg over tilfeldig bruk av referanser til nevrovitenskap som forsvar for diverse psykologiske teorier og terapeutiske grep, om enn kanskje av litt andre grunner enn dem. Der de synes å frykte nevrovitenskapenes reduksjonistiske virkning på psykologien, er jeg kanskje vel så bekymret for psykologiens utvanning av nevrovitenskapene gjennom sin eklektiske bruk av forskningsresultater i et forsøk på å legitimere seg selv.… Les mer!

Svar til «Nevrale korrelater for overdrivelse»

Det blir i artikkelen ”Nevrale korrelater for overdrivelse” fremmet kritikk mot nevrovitenskapen som vi mener inneholder noen gode poenger, men likevel fortjener et motsvar og korreksjon av enkelte feil. For det første synes det som om forfatterne bruker ordet nevrovitenskap når de sikter til kognitiv nevrovitenskap. Nevrovitenskap som fagfelt studerer sentralnervesystemet og er et felt innen medisin. Det å påstå at nevrovitenskap er et fagfelt for fremtiden er historieløst og direkte feil, i og med at det er et eldre fagfelt enn psykologien.… Les mer!

Kredibel reduksjonisme

Jørgen Flor og Sigbjørn Henning belyser med sin kommentar den 30 mai et interessant tema; forskjeller i kredibilitet når det kommer til psykologisk og nevrovitenskapelig forskning, og vår økte interesse/bias når det kommer til sistnevnte. Men er det ikke naturlig at empirister foretrekker mer «objektiv» forskning?

Dr. Allan Shore får tilsynelatende sitt pass påskrevet av Jørgen og Sigbjørn, som går langt i å antyde at hans konklusjoner vedrørende identifikasjon av Freuds topografiske og strukturelle modeller i moderne hjerneforskning er unøyaktige. Det er sannelig en lang vei å gå fortsatt for enkelte Freudianere, men er det egentlig kontroversielt å hevde at man kan finne nevrologiske korrelater for underbevisste, prebevisste og bevisste mekanismer?… Les mer!

Leadership in Action – How to Translate Theory into Practice

 

From May 20th to 23rd 2015, the Norwegian Psychological Association (Norsk Psykologforening) was hosting the 17th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP 2015) in Oslo. I had the great opportunity to lead an international team of 55 assistants coming from from Norway, Netherlands, India, Brazil, America, China, Korea, Ukraine and Poland.

From my Master studies in Leadership and Organizational Psychology at BI Norwegian Business School, I remembered the essential components of high performing teams: commitment, belonging to the group and the feeling of ownership leading to motivation.… Les mer!

Nyere innlegg »