Skrevet av: Iselin S. Larsen og Ragheeba S. Akhtar

Bachelor- og masterløpet i psykologi ved NTNU er hovedsakelig teoribasert, med ingen til lite praksis. Dette resulterer i mange psykologistudenter med mye teoretisk kunnskap, men som er usikre på hvordan de skal bruke denne i praksis. For oss var løsningen å ta et frivillig verv hvor vi kunne få bruke vår psykologikompetanse.  

Foto: Hans Fredrik Sunde

Foto: Hans Fredrik Sunde

Vi er begge masterstudenter i arbeids- og organisasjonspsykologi, og er med i studentorganisasjonen Støttehjulet. Støttehjulet ble startet opp i 2015, og ideen er at den skal være til hjelp for andre studentorganisasjoner i organisasjonspsykologiske saker. Dette høres meget ut, men det betyr egentlig bare at det tilbys hjelp på områder som samarbeid, rekruttering og ledelse. Dette kan for eksempel være at styret i en linjeforening vil ha samarbeidstrening med fokus på tilbakemeldingskultur, eller at en HR-gjeng vil ha innføring på konflikthåndtering. Det kan være studentledere som er usikre på hvordan de skal opptre i sin rolle, eller at noen vil ha hjelp til rekruttering. Dette er eksempler på tema som vi lærer mye om på studiet, men gjennom dette vervet må vi omsette denne teoretiske kunnskapen til praksis. Dette gjør vi ved å holde workshops skreddersydd til behovene hos de aktuelle studentorganisasjonene.

For å kunne holde slike workshops kreves det at vi er sikre på vår kompetanse og at våre opplegg er nyttige. Derfor holdt vi en intern workshop i februar. Premissene for denne workshopen var at vi skulle arbeide i grupper på temaene ledelse, kommunikasjon, samarbeid og rekruttering. Gjennom gruppearbeidet ble det ganske klart for oss at vi kan en hel masse teorier om disse temaene. Denne workshopen bidro til at vi som er nye medlemmer ble enda mer trygge på kunnskapen vår – kunnskap det er lett å ta for gitt eller tro er allmennkunnskap, men som vervet viser er spesialkompetanse.  Dette er kanskje noe flere psykologistudenter kan relatere til. Det er mye vi tenker er åpenbart, men når vi snakker med mennesker uten psykologibakgrunn blir det klart at vi sitter med kunnskap det er behov for. En av hovedutfordringene i Støttehjulet er hvordan vi skal formidle denne kunnskapen på en god og forståelig måte, samtidig som at den ikke skal forenkles for mye. Derfor lager vi ulike øvelser basert på teori som skal være både interessante og lærerike.

I Støttehjulet har vi fått muligheten til å holde workshops for mange ulike organisasjoner, alt fra ISFiT til Trondheim kommune. Gjennom workshopene våre har vi ikke bare lært hvordan vi formidler teori, men også hvordan vi skal organisere og planlegge, hvordan vi skal presentere foran en gruppe mennesker og hvordan vi fasiliterer gruppediskusjoner. Dette er noe vi opplever som både relevant og nyttig, og gjør oss bedre rustet til arbeidslivet. Et verv er ikke bare noe som ser fint ut på CV-en, men noe som kan bidra til at en tilegner seg kompetanse som en ikke får på studiet.