2015.3.stressNyheter
Ingrid Bondkall Gjerde & Philip Lautin Jackson 

Instituttleiar sitt hjørne
Magne Arve Flaten 

Hva skjer på Instituttet?

Angst og fobier fra et evolusjonsperspektiv
Leif Edward Ottesen Kennair

Psykologiske faktorers rolle i gjennomføring av terrorhandlinger
Ingrid Bondkall Gjerde

The psychological worm at the core of mass shootings
Jeff Greenberg

Vold mot kvinner – en glemt epidemi?
Lone Alice Johansen 

Traumatic dreams – presentation of a research project
Sverre Varvin, Vladimir Jovic, Lise Rasmussen Granslev & Bent Rosenbaum 

Frykt som politisk redskap
Aage Borchgrevink

Continuum of care – muligheter og begrensninger i en proaktiv psykososial traumerespons
Freja Ulvestad Kärki 

Bokanmeldelser
Thore K. Aalberg & Arnt E. Myhr