Kategori: Bokanmeldelser (Side 2 av 3)

Hva vil det si at samfunnet er psykologisert?

En bokanmeldelse av The Psychologization of Society: On the Unfolding of the Therapeutic in Norway (2018) av Ole Jacob Madsen
Skrevet av Hege Kristine N. Dahlen

Har du noen gang tenkt på hvordan vi har en tendens til å forklare det meste som skjer rundt oss med en psykologisk undertone? Eller har du lagt merke til at du sjelden tar noe for «god fisk» med mindre det gir psykologisk mening? I sin nye bok om psykologiseringen av samfunnet tar Ole Jacob Madsen, professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo, for seg hvordan den terapeutiske kunnskapen har blitt popularisert utenfor akademias og helseinstitusjonenes fire vegger.… Les mer!

Riding the Hormonal Wave

Book review of Martie Hastelton’s Hormonal by Tiffany Lussier

Feminists have long fought against the sexist perception that women are at the mercy of the ebb and flow of their hormonal cycles. As a consequence, research examining the influence of hormones in women is sometimes met with suspicion and concern that it will reinforce the stereotypes they’ve been working so hard to eradicate. Knowledge is power though, and in her first book, Hormonal, UCLA evolutionary psychologist and feminist Martie Haselton argues that research about reproductive hormones’ influence on women’s minds and behaviour doesn’t contribute to discrimination.… Les mer!

Arbeidet med utsatte barn

En bokanmeldelse av Udsatte børn: Et helhedsperspektiv (2008) redigert av Karen-Asta Bo, Jens Guldager og Birgitte Zeeberg (1. utgave).

Udsattebarn

 

Skrevet av Sunniva Gram Andersen (23). Sunniva er nyutdannet cand.psych. fra Universitet i Aalborg. Under studiet har hun i stor grad interessert seg for utsatte barn, herunder blant annet barn av psykisk syke og barn som har vært utsatt for omsorgssvikt.

Boken Udsatte børn: Et helhedsperspektiv fra 2008 består av kapitler skrevet av ulike forfattere. Bokens redaktører og medforfattere er tilknyttet Den Sociale Højskole i København, og har fungert som sentrale undervisere innenfor sitt felt.Les mer!

Kom for politikken. Bli for psykologien.

En bokanmeldelse av The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas are Setting up a Generation for Failure (2018) av Greg Lukianoff og Jonathan Haidt
Skrevet av Hans Fredrik Sunde

Coddling_header

Det har skjedd noe på amerikanske campus. Studenter og professorer er redd for å snakke åpent og ærlig, inviterte foredragsholdere blir sabotert, og protesterende har fått bruke vold uten konsekvenser. Polariseringen øker, og ytringsfriheten utfordres. Samtidig går selvmordsraten opp, og studenter sliter mer med angst og depresjon enn før.… Les mer!

En nyttig bok for kommende psykologer!

En bokanmeldelse av Håndbok i kognitiv terapi (2. utg, 2015) av Torkil Berge og Arne Repål (red).
Skrevet av Marielle Bjørkheim, student på 9. semester av profesjonsstudiet i psykologi.

Redaktørene bak boken er Torkil Berge og Arne Repål, og med seg på laget har de en rekke anerkjente forfattere med god kunnskap om kognitiv terapi. Boken favner en stor bredde av tema. Gjennom sine 28 kapitler tar den sikte på å gi en innføring i grunnelementene i kognitiv terapi, hvordan kognitiv terapi kan brukes i behandling innenfor ulike problemområder – både psykiske og somatiske – og hvordan den kan brukes innenfor andre områder som allmennpraksis, miljøterapi og selvhjelp.… Les mer!

Fordelene med stress

Du har kanskje hørt at «stress er farlig for deg» og at du må «stresse ned og ta livet med ro», men det er de verste rådene man kan gi til noen hvis man ønsker at de skal håndtere stress bedre. Stress er faktisk bra for deg – hvis du tror det selv. (Enda en cliffhanger: Med et lite triks kan stress også gi deg bedre karakterer …)
Skrevet av Are Malvik 

woman-3435842_640

I nyhetsbildet dukker det fra tid til annen opp saker som handler om hvor skadelig stress er.… Les mer!

Skjønnlitterære selvmord

En bokanmeldelse av Skjønnlitterære selvmord (2016) av Eivind Normann-Eide
Skrevet av Hedda Myklebust, student på 7. semester av profesjonsstudiet i psykologi på NTNU

Skjønnlitterære selvmord av psykologspesialist Eivind Normann-Eide tar for seg ulike skjønnlitterære tekster som utforsker selvmord i ulike kontekster, og gir et innblikk i karakterenes indre verden. Dette hjelper oss å forstå hvilke faktorer som påvirker avgjørelsen om å faktisk ta sitt eget liv.

Skjønnlitterære selvmord presenter ulykkelig, uoppnåelig kjærlighet, tap av sosial status og sosial isolasjon, selvmordsbølger av unge menn og kvinner, høye forventninger som aldri blir innfridd, depresjon og andre psykiske lidelser, ensomhet og savn.… Les mer!

God utvikling hos risikobarn

En bokanmeldelse av Resiliens – Risiko og sunn utvikling (2.utg, 2010), skrevet av Anne I. H. Borge.
Skrevet av Marielle Bjørkheim, profesjonsstudent i psykologi ved NTNU.

Til tross for en vanskelig oppvekst preget av risikofaktorer som vold, forsømmelse og fattigdom ser mange barn ut til å utvikle seg på en tilfredsstillende måte. Hva er det som gjør at disse barna klarer seg så bra? Gjennom 8 kapitler ser Anne I. H. Borge nærmere på hva resiliens og risiko er, hva som forårsaker resiliens og hvilke beskyttelsesfaktorer som eksisterer.… Les mer!

En viktig bok for folkehelsa

Bokanmeldelse av Syk av sukker – Frisk av fett (2. utg.) (2014) av Dag Viljen Poleszynski & Iver Mysterud
Skrevet av Are Malvik

Dette er andre utgave av boka fra 2004 som da gikk under det ukontroversielle navnet Sukker – en snikende fare. Selv om det har skjedd mye på forskningsfronten og i samfunnsdebatten på ti år, er navneendringen til Syk av sukker – Frisk av fett fortsatt mer kontroversiell enn den burde være. Uansett er denne tittelen mer slagkraftig, og utgivelsen har nok fått mer oppmerksomhet enn den første.… Les mer!

Vår gode natur

En bokanmeldelse av Vi: Samarbeid – fra celle til samfunn (2017) av Dag O. Hessen
Skrevet av Hans Fredrik Sunde, masterstudent i psykologi ved NTNU

Dag O. Hessen, biolog ved Universitetet i Oslo, forsøker å overbevise leseren om at mennesket er bedre enn sitt rykte. Og dårlig rykte har vi. Det er kanskje ikke så rart. Avisoverskriftene er overfylt med detaljerte skildringer av krig og forferdelighet der ute, og annen kriminalitet og kynisme her hjemme. I tillegg florerer det misforståelser om at vår evolusjon har gjort oss til onde og kalkulerende egoister, at vår godhet er et kulturelt mirakel.… Les mer!

Personlighetspsykiatri: sammenhengen mellom personlighetspsykologi og psykiske lidelser

En bokanmeldelse av Personlighetspsykiatri (2. utgave, 2017) av Sigmund Karterud, Theresa Wilberg og Øyvind Urnes.
Skrevet av: Oda Nissen, student på 8. semester av profesjonsstudiet i psykologi på NTNU

Er du mettet på femfaktormodellen? Lei av at personlighetspsykologi er et usammenhengende og forvirrende fagfelt? Nysgjerrig hvordan alt vi vet om personlighet er klinisk relevant? Da har du kommet til riktig bok.

«Personlighetspsykiatri» så ved første øyekast ut som et fremmed begrep, uten at jeg helt forsto hvorfor. Det var fordi, som jeg kunne lese bakpå, den første læreboka i personlighetspsykiatri – den første utgaven av denne boka – ble utgitt i 2010.… Les mer!

Viktige veimerker

Skrevet av Benne-Christer Bakke, psykolog på depresjonsavdelingen, VITA teamet, Modum Bad. 

En bokanmeldelse av Veier til forandring. Virksomme faktorer i psykoterapi, en bok der Norges gründer-psykologer avhjelper faglig splid og høye skuldre. Boken er redigert av Eva Dalgaard Axelsen og Ellen Hartmann

Veier til forandring

Psykologene som bygget landet

«Hvis jeg har sett lenger, så er det ved å stå på skuldrene til kjemper» skrev Isaac Newton til naturfilosofen Robert Hooke. Jeg ble minnet på sitatet da jeg leste boka Veier til forandring. Virksomme faktorer i psykoterapi.… Les mer!

Et omfattende bokverk om autisme og aldring

En bokanmeldelse av Autisme og aldring i et utviklingsperspektiv av Nils KalandAutismeogaldring
Skrevet av Gustav Koi

I denne boka presenterer og vurderer Nils Kaland den nyeste forskning på voksne og eldre personer med en autismespekterdiagnose (ASD), sett i et utviklingsperspektiv. Boka består av 19 kapitler, fordelt på litt over 400 hundre sider og med et stort antall referanser. Et langt forord av forfatteren Gro Dahle «krydrer» boka. Kaland antyder at autismeforskere synes å ha glemt at personer med ASD blir eldre med årene.… Les mer!

Anmeldelse av Personlighet av Sigmund Karterud

Skrevet av Per Helge Haakstad Larsen, bachelorstudent i psykologi ved NTNU

Personlighet av psykiater Sigmund Karterud ble nylig gitt ut av Gyldendal Akademisk. I anmeldelsen av en bok som omhandler vitenskapelig personlighetspsykologi, er det rimelig med noe kontekst først:

Sosialpsykologien er nå i en krise der mange eksperimentelle effekter har vist seg vanskelige å reprodusere. I for stor grad har det blitt fokusert på empiri på bekostning av organiserende teori. Personlighetspsykologien er imidlertid litt mer delt: Trekkteori dominerer med reliable og valide målemetoder som evner å predikere atferd godt.… Les mer!

Barns møte med psykisk lidelse- En datters historie

Av: Sunniva Gram Andersen 

Boken om barns møte med psykisk lidelse er skrevet av Grete Lillian Moen, og ble utgitt i 2012 (2. utgave). Moen er klinisk barnevernspedagog og har jobbet i psykisk helsevern og barnevern i over 20 år. Hun har vært engasjert i arbeid med barn av psykisk syke, samt holdt foredrag om emnet rundt i landet. Moen vokste selv opp med en psykisk syk mor, og boken gir et godt innsyn i utfordringer som kan forekomme hos barn hvor oppveksten er preget av psykisk sykdom hos foreldre.Les mer!

« Eldre innlegg Nyere innlegg »