En bokanmeldelse av Håndbok i kognitiv terapi (2. utg, 2015) av Torkil Berge og Arne Repål (red).
Skrevet av Marielle Bjørkheim, student på 9. semester av profesjonsstudiet i psykologi.

Redaktørene bak boken er Torkil Berge og Arne Repål, og med seg på laget har de en rekke anerkjente forfattere med god kunnskap om kognitiv terapi. Boken favner en stor bredde av tema. Gjennom sine 28 kapitler tar den sikte på å gi en innføring i grunnelementene i kognitiv terapi, hvordan kognitiv terapi kan brukes i behandling innenfor ulike problemområder – både psykiske og somatiske – og hvordan den kan brukes innenfor andre områder som allmennpraksis, miljøterapi og selvhjelp. I tillegg redegjør den for de to integrerte terapitilnærmingene emosjonsfokusert kognitiv terapi og jobbfokusert kognitiv terapi.

Foto: Gyldendal

Foto: Gyldendal

Etter å ha lest boken sitter man igjen med mye ny kunnskap om kognitiv terapi sine anvendelsesområder. Den store bredden gjør at forfatterne ikke kan gå så i dybden i hvert kapittel uten at boken blir alt for lang, men likevel er det tilstrekkelig nok til at man får en god forståelse av temaene. Siden boken er såpass lang og omfattende skulle jeg gjerne ønske at kildene ble listet opp etter hvert kapittel. Dette ville gjort det raskere å slå opp det man var interessert i å undersøke nærmere.

Ofte kan det være slik at relasjonelle faktorer blir glemt i lærebøker om psykologi hvor fokus kun er på metoder og teknikker. Som de fleste vet er det ikke nok å bli god på metoder for å bli en god psykolog. Det at Håndbok i kognitiv terapi inkluderer et kapittel om behandlingsalliansen og relasjonelle faktorer, samt har dette som tema i andre kapitler, er derfor positivt.

Noe jeg liker svært godt med boken er det personlige språket med blant annet bruk av «du» og «dere», kasusillustrasjoner og det at forfatterne formidler videre kunnskapen de har lært fra sin egen praksis. Dette gjør til at det blir lettere å sette seg inn i hva de ulike kapitlene prøver å formidle og bidrar til at jeg føler meg trygg på at metodene er gode. I tillegg er forslagene til hvordan man kan presentere behandlingene for de ulike lidelsene til pasientene et supert element, da jeg synes dette ofte kan være vanskelig å få formulert på en forståelig måte.

Kapittel 12 om depresjon og kapittel 13 om tilbakefall ved depresjon kunne vært sammenfattet til et kapittel. Dette for å unngå en del gjentagelse og for å skape en bedre helhet. Det er bra at boken vier oppmerksomhet til forebygging av tilbakefall, men jeg synes kapittelet er preget av oppramsing av de ulike formatene og stegene i kurset om mestring og forebygging av depresjon. Berge kunne her gjerne gått mer i dybden på de ulike stegene i kurset, eller brukt et kasus for å bedre illustrere metoden.

Oppsummert gir boken en god generell innføring i hvordan kognitiv terapi kan brukes i behandling av ulike problemer. Den forklarer de ulike behandlingsforløpene på en lett forståelig måte og har god bruk av kasusillustrasjoner. Som nevnt mangler den litt i dybden, noe som gjør at boken etter min mening alene ikke er tilstrekkelig til å legge en fullverdig behandlingsplan. Likevel er det ingen tvil om at den er et veldig godt utgangspunkt. Den er ikke på pensumlista for klinisk psykologi – voksen, men jeg vet at svært mange som tok emnet – inkludert meg selv – skaffet seg boken og er fornøyd med den. Anbefales!

 

Berge, T. & Repål, A. (Red.) (2015) Håndbok i kognitiv terapi (2. utg). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag

—————————————————————————————————————————————————
Er du på jakt etter andre anbefalinger? Klikk deg inn her for å lese flere bokanmeldelser og la deg bli inspirert!