Bokanmeldelse skrevet av Sunniva Gram Andersen- psykolog ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Sarpsborg.

Foto: Gyldendal

Den lille boken «Nå bor jeg to steder» ble utgitt i 2017. Teksten er skrevet av psykiateren Ben Furman og er illustrert med tegninger av Sami Myllyniemi. Boken er skrevet som en metode med det formål å øke trivselen og tryggheten for barn, samt forbedre samarbeidet mellom omsorgspersoner når barnet bor to steder. Boken fungerer som et praktisk verktøy med en aktivitetsdel hvor barn kan skrive, fargelegge og tegne sammen med sine omsorgspersoner.

Mange barn i Norge har i dag delt bosted, og skifter derfor mellom ulike omsorgspersoner. Det kan være barn som har separerte eller skilte foreldre, barn som er mye hos besteforeldre, familier med avlastning, eller barn i fosterhjem som jevnlig har kontakt med sin biologiske familie. For barn kan slike delte omsorgssituasjoner medføre både fordeler og ulemper. Det kan være slitsomt og stressende for barn å skulle forholde seg til to hjem, men dersom samarbeidet mellom de to hjemmene er godt og barnets behov blir sett, kan to forskjellige hjem virke som kompletterende ressurser for barnet.

Boken starter med en del til foreldrene, hvor det blir gitt råd og veiledning for hvordan å støtte barnets forhold til den andre forelderen, hvordan håndtere problemsituasjoner på en smart måte og hvordan være konstruktiv ved uenighet. Den følgende aktivitetsdelen tar for seg ulike temaer som f.eks. hvem som bor de ulike stedene, hvilke leker man har, mat, regler, søvn og kjærlighet, og er sentrert omkring barnets behov. Alle temaene går over to sider – en side for hvert sted – hvor barn kan skrive, fargelegge og tegne.

Boken vil i sin innledende del gi veiledning til omsorgspersoner, og vil i aktivitetsdelen kunne illustrere familiens ressurser og muligheter. I tillegg gir aktivitetsdelen omsorgspersoner muligheten til bedre å kunne se barnets perspektiv, samt at barnet får muligheten til å se samarbeid mellom sine omsorgspersoner. Jeg vil absolutt anbefale denne boken til familier hvor barn bor to steder!

Referanse: Furman, B. (2017). Nå bor jeg to steder. Gyldendal Norsk Forlag.