Kategori: Debatt

Viktige samtaler

For ikke så altfor lenge siden ble Folkehelseuka avholdt, og som skribent var det viktig å holde seg oppdatert. Som ny i redaksjonen var dette en mulighet til å skinne frem. Jeg kan bidra på det jeg synes er interessant, lese gjennom programmet og lande på det jeg liker best. Men jeg, som mange andre internettbrukere, er veldig svak for clickbait, og landet dermed på foredraget Den viktige samtalen av Christine Holm Berntzen, som ble holdt i regi av Sit.

Og da kommer de viktige spørsmålene: Hva er nå denne SAMTALEN?… Les mer!

Læring og motivasjon

Arild Raaheim,
Professor i universitetspedagogikk, UiB,NHH

En spørreundersøkelse som ble utført blant studenter ved Universitetet i Bergen (2013), viser at en tredjedel av studentene følte liten eller svært liten sosial tilhørighet til programmet de går på, og nesten en fjerdedel følte liten faglig tilhørighet (Bøyum, 2014).  NOKUTs årlige «brukerundersøkelse» (Studentbarometeret 2016) viser at selv om studentene generelt sett er fornøyd med undervisningen, er det flere forhold de ikke er like fornøyde med.  Spesielt gjelder det mulighetene for medvirkning (mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet), og hvordan kritikk og synspunkter blir fulgt opp i fagmiljøene. … Les mer!

Kjære fremtidige pseudo-kollegaer

Denne teksten er skrevet av Stine Nygård, som har en bachelorgrad i psykologi fra Universitetet i Tromsø.

Jørgen Flor har de siste ukene skapt store reaksjoner blant norske psykologistudenter med snakk om A- og B-psykologer og et mulig fremtidig klasseskille i fagmiljøet. Førstnevnte er i følge Flor de hjemmekjære og elite-opphengte profesjonsstudentene, og sistnevnte er de vel så prestisjejagende, dog mer eventyrlystne, studentene som tar omveien til den etterlengtede «tittelen» i utlandet.

Mine kjære fremtidige pseudo-kollegaer. Hva mer skal til for at dere skjønner at vi må ta en skikkelig vårrengjøring av psykologimiljøet i Norge?… Les mer!

A-psykolog eller B-psykolog? Samma det vel.

Denne teksten er skrevet av Geir Hustavnes, som er psykologistudent ved Høgskolen i Lillehammer. Han har tidligere studert psykologi ved NTNU.

Jørgen Flor diskuterer og ytrer sin bekymring for kvalitetssikringen av psykologistudenter med utenlandsk kliniskutdanning, i sitt innlegg fra 30. oktober. Dette skapte reaksjoner og han fikk svar den 4. november Jens Ruud og Simen Holm, to kandidatstudenter i Danmark. Man ser her tendenser til en opphetet debatt om et tydeligvis sårt tema.

Som den engasjerte psykologistudenten jeg er, klarer jeg ikke å holde meg på sidelinjen og ønsker å ta opp noen egne meninger og bekymringer.… Les mer!

Når viktige spørsmål drukner i personfokus

30.oktober skrev jeg om et mulig klasseskille blant norske psykologer. Jeg var, og er fremdeles, bekymret for den manglende debatten om dette. Nyheten for meg er omfanget av studentmassen som er utenlands, uten lovnader om forhåndsgodkjenning fra SAK (Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell). Studieløpene bør derfor være en naturlig del av diskusjonen om norsk psykologutdanning.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og det er i utgangspunktet bra. Formålet med debatt er jo nettopp meningsutveksling. Samtidig er det alltid en viss risiko forbundet med å berøre kontroversielle tema som dette.… Les mer!

Hvordan kan du være en god rollemodell for de unge, syke, uengasjerte og late?

Av Christoffer Hovde – foredragsholder, rådgiver og blogger. 

Behovet for endring er tydeligvis stort, når den yngre generasjonen omtales. I stedet for å hakke på de unge, er det på tide å brette opp ermene og innse at vi trenger hverandre.

Den nye folkesykdommen få snakker om

15-20% av dagens unge har nedsatt funksjonsevne som følge av symptomer på psykiske lidelser, ifølge Folkehelseinstituttet. Vi får stadig flere og flere psykologer, flere diagnoser og flere psyke. Man kan jo undre seg over hvorfor ikke andelen psyke går ned, når vi får flere og flere behandlere?… Les mer!