Category: Debatt

Viktige samtaler

For ikke så altfor lenge siden ble Folkehelseuka avholdt, og som skribent var det viktig å holde seg oppdatert. Som ny i redaksjonen var dette en mulighet til å skinne frem. Jeg kan bidra på det jeg synes er interessant, lese gjennom programmet og lande på det jeg liker best.Les mer!

Læring og motivasjon

Arild Raaheim,
Professor i universitetspedagogikk, UiB,NHH

En spørreundersøkelse som ble utført blant studenter ved Universitetet i Bergen (2013), viser at en tredjedel av studentene følte liten eller svært liten sosial tilhørighet til programmet de går på, og nesten en fjerdedel følte liten faglig tilhørighet (Bøyum, 2014). … Les mer!

Kjære fremtidige pseudo-kollegaer

Denne teksten er skrevet av Stine Nygård, som har en bachelorgrad i psykologi fra Universitetet i Tromsø.

Jørgen Flor har de siste ukene skapt store reaksjoner blant norske psykologistudenter med snakk om A- og B-psykologer og et mulig fremtidig klasseskille i fagmiljøet.… Les mer!

A-psykolog eller B-psykolog? Samma det vel.

Denne teksten er skrevet av Geir Hustavnes, som er psykologistudent ved Høgskolen i Lillehammer. Han har tidligere studert psykologi ved NTNU.

Jørgen Flor diskuterer og ytrer sin bekymring for kvalitetssikringen av psykologistudenter med utenlandsk kliniskutdanning, i sitt innlegg fra 30. oktober.… Les mer!

Når viktige spørsmål drukner i personfokus

30.oktober skrev jeg om et mulig klasseskille blant norske psykologer. Jeg var, og er fremdeles, bekymret for den manglende debatten om dette. Nyheten for meg er omfanget av studentmassen som er utenlands, uten lovnader om forhåndsgodkjenning fra SAK (Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell).Les mer!

Hvordan kan du være en god rollemodell for de unge, syke, uengasjerte og late?

Av Christoffer Hovde – foredragsholder, rådgiver og blogger. 

Behovet for endring er tydeligvis stort, når den yngre generasjonen omtales. I stedet for å hakke på de unge, er det på tide å brette opp ermene og innse at vi trenger hverandre.… Les mer!