Figur 2 Eksempel på system for oppfølging av ideer