Figur 1 Verktøy for medarbeiderdrebet innovasjon (NTNU samfunnsforskning og IRIS 2011)