Tirsdag 5 mai kom tilstandsrapporten for høyere utdanning ut. Den konkluderer tydelig og klart: «For mange studenter på alle nivåer bruker for lang tid på å gjennomføre studiene». Jeg er en av verstingene. Når mitt studieløp avsluttes til neste år har jeg hatt studentstatus siden år 2006. Det burde ikke vært lov.

Kun 40 % av studentene fullfører på normert tid og de aller fleste synes å være enige om at det er et problem. Jeg ser det litt som når alle bilistene kjører over fartsgrensen: Det underminerer selve ideen om at en mastergrad skal ta fem år eller et årsstudium ett år, slik som lite aksepterte fartsgrenser et sted fører til mindre respekt for alle fartsgrenser.… Les mer!