Category: Studentenes stemme (page 2 of 2)

Svar til «Nevrale korrelater for overdrivelse»

Det blir i artikkelen ”Nevrale korrelater for overdrivelse” fremmet kritikk mot nevrovitenskapen som vi mener inneholder noen gode poenger, men likevel fortjener et motsvar og korreksjon av enkelte feil. For det første synes det som om forfatterne bruker ordet nevrovitenskap når de sikter til kognitiv nevrovitenskap.… Les mer!

Kredibel reduksjonisme

Jørgen Flor og Sigbjørn Henning belyser med sin kommentar den 30 mai et interessant tema; forskjeller i kredibilitet når det kommer til psykologisk og nevrovitenskapelig forskning, og vår økte interesse/bias når det kommer til sistnevnte. Men er det ikke naturlig at empirister foretrekker mer «objektiv» forskning?Les mer!

Leadership in Action – How to Translate Theory into Practice

 

From May 20th to 23rd 2015, the Norwegian Psychological Association (Norsk Psykologforening) was hosting the 17th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP 2015) in Oslo. I had the great opportunity to lead an international team of 55 assistants coming from from Norway, Netherlands, India, Brazil, America, China, Korea, Ukraine and Poland.… Les mer!

Sammen for et bærekraftig psykisk helsetilbud

Bent Høie varsler om at det kommer en endring i det psykososiale helse-Norge. Denne endringen er noe vi ønsker å bidra til ved å bruke vår fagkunnskap.

Framtiden til Norges psykologtilbud

På Dagsrevyen torsdag 7. mai uttalte helseminister Bent Høie at samtlige norske kommuner blir pålagt å tilby psykologhjelp til pasienter som trenger det.… Les mer!

Masterstudentene svarer Flor

Jørgen Flor skriver et godt innlegg om psykologiutøverne i samtiden. Samtidig hopper han galant ut av titteldebatten. Vi er enig i at psykologien ikke framstår som helhetlig. Denne helheten kan vi skape ved å fjerne klasseskillet og tillate masterkandidater å bruke tittelen “psykolog”.Les mer!

Newer posts