Category: Studentenes stemme (page 2 of 2)

Hvor? Hvordan? Dorsalstrømsårbarhet hos premature spedbarn

Skrevet av: Ekaterina Zotcheva

Når vi navigerer gjennom omgivelsene våre, samler vi kontinuerlig opp perseptuell informasjon om verden rundt oss, slik at vi kan beregne og tilpasse vår neste bevegelse. Vår neste bevegelse vil i sin tur være med på å styre hva vi ser, hører og kjenner, og på denne måten kan en si at det vi sanser og det vi gjør er gjensidig avhengig av hverandre.… Les mer!

Kosmetisk frigjøring

Skrevet av: Johanna Dahlberg, psykologistudent 

Her kommer en svært ærlig og kvalitativ beskrivelse av min opplevelse av å føle et behov for en kosmetisk behandling jeg fysisk ikke trengte, men som samtidig var veldig nødvendig for mitt selvbilde og min livskvalitet.Les mer!

Psykologistudenter Uten Grenser

Skrevet av: Anja Hallan-Wolff, psykologistudent og leder av PUG. 

Fokuset på flyktningekatastrofen har belyst de grusomme sosiale forholdene millioner av mennesker flykter fra. Mange har vært gjennom en rekke potensielt traumatiserende hendelser på veien til et nytt land. I tillegg kan en rekke faktorer være psykologisk utfordrende i møtet med en ny kultur.… Les mer!

Om psykologi og nevrovitenskap og å kaste barnet ut med badevannet

«Hvor kommer denne forkjærligheten for nevrovitenskap fra?» spør Jørgen Flor og Sigbjørn Henning. Det er fristende å svare dette retoriske spørsmålet med et nytt: Hvor kommer denne skepsisen til nevrovitenskapen fra?

Jeg skal, et stykke på vei, si meg enig med Flor og Henning.… Les mer!

Svar til «Nevrale korrelater for overdrivelse»

Det blir i artikkelen ”Nevrale korrelater for overdrivelse” fremmet kritikk mot nevrovitenskapen som vi mener inneholder noen gode poenger, men likevel fortjener et motsvar og korreksjon av enkelte feil. For det første synes det som om forfatterne bruker ordet nevrovitenskap når de sikter til kognitiv nevrovitenskap.… Les mer!

Kredibel reduksjonisme

Jørgen Flor og Sigbjørn Henning belyser med sin kommentar den 30 mai et interessant tema; forskjeller i kredibilitet når det kommer til psykologisk og nevrovitenskapelig forskning, og vår økte interesse/bias når det kommer til sistnevnte. Men er det ikke naturlig at empirister foretrekker mer «objektiv» forskning?Les mer!

Leadership in Action – How to Translate Theory into Practice

 

From May 20th to 23rd 2015, the Norwegian Psychological Association (Norsk Psykologforening) was hosting the 17th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP 2015) in Oslo. I had the great opportunity to lead an international team of 55 assistants coming from from Norway, Netherlands, India, Brazil, America, China, Korea, Ukraine and Poland.… Les mer!

Sammen for et bærekraftig psykisk helsetilbud

Bent Høie varsler om at det kommer en endring i det psykososiale helse-Norge. Denne endringen er noe vi ønsker å bidra til ved å bruke vår fagkunnskap.

Framtiden til Norges psykologtilbud

På Dagsrevyen torsdag 7. mai uttalte helseminister Bent Høie at samtlige norske kommuner blir pålagt å tilby psykologhjelp til pasienter som trenger det.… Les mer!

Masterstudentene svarer Flor

Jørgen Flor skriver et godt innlegg om psykologiutøverne i samtiden. Samtidig hopper han galant ut av titteldebatten. Vi er enig i at psykologien ikke framstår som helhetlig. Denne helheten kan vi skape ved å fjerne klasseskillet og tillate masterkandidater å bruke tittelen “psykolog”.Les mer!

Newer posts