En vandring i lærestedenes historie
Ivar A. Bjørgen

Læring, lek og kunnskap
Beatrix Vereijken og Arve Vorland Pedersen

Learning organizations
Berit Moltu

Kunnskapsledelse og personlighet
Helene Tronstad Moe

Problembasert læring: Et intervju med Dan Y. Jacobsen
Cecilie Knoph Berg

Undervisningsprisen 2002
Cecilie Knoph Berg

Statisk og dynamisk intelligenstesting
Joar Tranøy

Kvalitetsreformen
Per Øyvind Saksvik

Studenters kunnskapssyn og mestring
Merete Lyng

Kritisk tenkning og klementiner
Akylina Samara

Skapelse av samklang er poenget: Et intervju av Hroar Klempe
Monica Volden Sivertsen

Innføring i organisasjonspsykologi
Bokanmeldelse av Monica Døli Westerheim

Trikotillomani
Del 3: Psykiske lidelser av Truls Ryum

Hvor kom vi fra, og hva kom vi til?
Del 2: Instituttets historie av Ivar A. Bjørgen

Hull i hodet
Bokanmeldelse av Roger Hagen

Personlighetsforstyrrelser
Bokanmeldelse av Roger Hagen