Forholdet mellom religion og filosofi
Ivar Arnljot Bjørgen

Carl Gustav Jung som religionspsykolog
Brita Pollen

Mellom evighet og tid: Trekk fra Søren Kierkegaards menneskesyn
Bjørn Holgernes

Kierkegaard’s psychology: On love and knownledge, death and radical healing
Richard Alapack

Jehovas vitner i Norge. Hvordan kan terapeuter, rådgivere og andre fagpersoner forholde seg til dem?
Hege Ringnes

Filosofi og psykologisk teori
Waldemar Rognes

Nyreligiøsitet & Gudinnebevegelsen: Gudinnen, det androgyne og reverseringen av det mannlige
Kristin Horsfjord

Mind/body-problemet
Kjetil Nordbø Jørgensen

Religiøs mestring i et teoriperspektiv – Lazarus og Pargament
Tor Torbjørnsen

Lykketyvene – Hvordan overkomme depresjon
Bokanmeldelse av Truls Ryum

I spenningen mellom Det indre og Den andre. Religionsfilosofiske perspektiver på noen psykologiske dimensjoner i religion
Jan-Olav Henriksen

Er Gudsrelasjonen til hjelp i mestringen av livet? En relasjonsteoretisk analyse
Sebastian Murken

Mercy and Revenge: Fundamental Religious Themes in Dostoevsky, Nietzsche and Gandhi
Richard Alapack

Vita-modellen. Eksistens og følelser: Fortelling om en ny behandlingsmodell i klinisk praksis
Gry Stålsett Follesø

The Spiritism Research of Nobel Prize Winning Psychologist Charles Richet (1850-1935)
Floyd Rudmin

Hva er psykologi?
Bokanmeldelse av Waldemar Rognes

Terapi er magi: Intervju med Esben Esther Pirelli Benestad
Kjersti Kvam