Traumebehandling og falske minner
Miriam Sinkerud

Developmental decay: The burnout phenomenon
Nanna Natalia Karpinska Jørgensen

Å imitere selvmord: Finnes det en imitativ effekt etter selvmordstematikk presentert i media?
Ingrid Rustad Johansen

Forskning på behandlingsmiljøet ved døgnposter i psykisk helsevern
Kjetil Nordbø Jørgensen

Reactive Transformational Questionnaire (RTQ): A way to reduce racism in TV advertising
Floyd Rudmin & Heidi Johansen

Å ha det bra – skal det være så vanskelig? Verdensdagen for psykisk helse
Camilla Ringdal Dukefos

Cultural challenges for pre-school teachers who work with imigrants
Simona Adriana Georgescu

Acculturation of the majority population: How Norwegians adopt minority ways
Floyd Rudmin, Connie Villemo Nilsen & Bror Olsen

Terapimangfold og psykologikk
Waldemar Rognes

Argumentet mot genetisk determinisme: Komparative studier, evolusjonspsykologi og atferdsgenetikk
Leif Edward Ottesen Kennair

Psykologisk Fagutvalgs side


Hyper – En beretning om uro
Bokanmeldelse av Wendy Nilsen