Organisasjonspsykoligske suksesskriterier
Roald Bjørklund

Måling av lederkompetanse
Ole I. Iversen

Samling og styrke – NTNUs umulige drøm?
Ingrid Bårdsdatter Bakke

Hvem er masterstudentene ved Helse-, Organisasjons-, og Kommunikasjonspsykologi? Hva skriver de masteroppgave om? Og hva blir de?
Gunhild Zeiner Ingstad og Per øystein Saksvik

Rekrutteringsprossesen og bruk av personlighetstester i arbeidslivet
Pauline Andersen

Psykologisk Fagutvalg


Konsekvenser for ansattes arbeidshverdag ved innføring av en ny kommunikasjonskanal
Trond Stilhaug Johansen & Preben Godø

Autentisk ledelse – Kjernen i positivt lederskap?
Kjersti Bergheim, Heidi Kristina Westli og Jarle Eid

Hvilken organisasjonskultur korrelerer med, og predikerer, ytelse i hæren?
Eduardo Høidal og Kim Fjelde Reiersen

Tilhørighet og sosial identitet: Fortellinger og opplevelser fra en organisasjon i endring
Lena Låstad, Runa H. Thuen, Monica Bekkeheien, Brita Bjørkelo & Hege Høivik Bye

Hva karakteriserer homøopatyrket og hvilke personlighetstrekk kan tenkes å henge sammen med yrkesvalg, jobbprestasjoner og arbeidstilfredshet hos homøopater?
Marit By Rise

Job satisfaction and Cultural orientations in the People’s Republic of China and Norway
Wendy Nilsen

Bokanmeldelse – Smitte
Mariann Hansen

Normer for sosial støtte på enservicearbeidsplass – trengs de for et godt psykososialt arbeidsmiljø?
Gunhild Zeiner Ingstad

Fleksibilitet. Mordernisering. Verdiskapning. De nye honnørordene i arbeidslivet
Arnulf Kolstad

Bokanmeldelse – Mellommenneskelige forhold – å se, høre og berøre
Svanhild O. Teigland