Glimt fra instituttets historie, del 8: Om Psykologisk institutts globale, nasjonale og lokale røtter.
Ivar A. Bjørgen

Mental kronometri i Norge: Professor Boeck (1856) tar tiden på en tanke og Sig Thor (1885) undersøker tidssansen.
Karl Halvor Teigen

Fagutvalget


Novel role of estrogens in social recognition.
Thierry Spiteri

Bokanmeldelse: Fra konfikt til samarbeid. Grunnbok i konfiktarbeid med ungdom.
John Torseth

Parapsykologi – overtro eller vitenskapelig realitet – et psykologisk grenseområde –
Frederick Lucius Nathanael

The once and future king.
Nanna Natalia Karpinska Jørgensen

Litt om kvantitativ metode og personlighet i norsk psykologihistorie.
Hilmar Nordvi