Nyheter
Ingrid Bondkall Gjerde

Instituttleders hjørne
Leif Edward Ottesen Kennair

Mellomleders roller i en omstillingsprosess
Rannveig Staal Pettersen, Fay Giæver og Grete Wennes

Hvilke faktorer påvirker menneskers miljøatferd? En studie av innflyttere til Trondheim
Kjersti Bergersen

Dikt – Forandring
Ole J. Hansson

Livets nødvendige forandringer «Psykologiske problemer sitter i hjertet»
Arnulf Kolstad

Habits as barriers to changing behavior
Christian A. Klöckner and Sunita Prugsamatz

Dikt – Seligman
Ole J. Hansson

Skeptikerne – en ressurs i endringsprosesser
Gunhild Sætren

Illustrasjon
Harald Lauvås Korsåsen

Når kulturen forandrer hjernen – Kulturell nevrovitenskap
Arnulf Kolstad