Lederne av Psykologidagen 2017, Silje Helen Sørhøy og Steffen André Fagerbakk