kr 25

kr 25
kr 25
Produktnummer: evolusjon Kategori:

Beskrivelse

Nyheter

Instituttleders hjørne
Magne Arve Flaten

Intervju med Geir Vågen, Psykologisk Tidsskrifts første redaktør
Ida Skar

Hvorfor lider vi – mer enn vi burde?
Bjørn Grinde

Bias og nøyaktighet i kvinner og menns evne til å lese motsatt kjønns seksuelle og romantiske intensjoner
Mons Bendixen

Idéen om evolusjon
Hans Fredrik Sunde

Why do we learn? Fundamental principles of learning
Gerit Pfuhl

Kritisk til kritikken: Kunne kjønnsforskjellen i sjalusi ikke evolvert?
Leif Edward Ottesen Kennair

Darwins plastisitet
Adrian Dybfest Eriksen

Personlighetskomplekset, inter- og intraindividuelle personlighetsforskjeller
Eksamenstekst av Ingrid Christine Ween

Arv, miljø og evolusjonær psykologi
Inger Nordal

Mennesket – et sosialt dyr med vilje, språk og bevissthet
Arnulf Kolstad

Det evolusjonære dilemma: Jeg eller vi, vi eller de
Dag O. Hessen

Vold, evolusjon og nye miljøfaktorer
Iver Mysterud og Dag Viljen Pleszynski

Å forstå seg selv – menneskets atferdsøkologi
Terje Bongard

From Norway with Love: Oxytocin and Romantic Relationships
Nicholas M. Grebe