On humor psychotherapy and sublimation
Richard Alapack

Pragmatisk psykoterapi
Arne Vikan

Begrepet «personlighetsforstyrrelse»
Waldemar Rognes

Postmodernism och kognitiv psykoterapi
Giacomo d’Elia

Psykoantropologi
Øyvind Eikrem

Nettrelasjoner
Birgit Helene Stav

Jomfruer i Nød
Filmanmeldelse av John Torseth

Hvordan møter man funksjonshemmede
Bokanmeldelse av Erik Søndenaa

Seks beretninger fra møtet med psykiatrien
Bokanmeldelse av Roger Hagen

Psykiatriens nyere historie
Bokanmeldelse av Roger Hagen

Ny reform – nytt bygg
Kjersti Marie Kvam

Nye candidatus psychologiae


Nye candidatus politicarum


Minneord