Ideologi og vitenskap
Hroar Klempe

Bygg din egen isme!
Hanne Weie Oddli og Peder Kjøs

Psykologikk
Jan Smedslund

Evidensbasert terapi
Waldemar Rognes

Berøring og design
Hans V. Bjelland og Thomas Hoff

Kvalitet og internasjonalisering – dei nye fyndorda
Maria Drabløs og Inger C. Grøndal

Flervalgseksamen
Frode Stenseng og Ivar A. Bjørgen

Kunnskap og frykt
Waldemar Rognes

Absolutt kritisk og absolutt åpen:Psykologien og det ukjente.
Del 3. instituttets historie av Ivar A. Bjørgen

Balladen om glemselens triste fallitt
Truls Ryum

Selvskading: Ikke så galt at det ikke er godt for noe?
Del 3: Psykiske lidelser av Truls Ryum

Transkulturell psykiatri
Bokanmeldelse av Roger Hagen

Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former
Bokanmeldelse av Inger C. Grøndal

Hjernen som syndebukk
Bokanmeldelse av Roger Hagen

Opplæring av mennesker med forsinket utvikling
Bokanmeldelse av Erik Søndenaa

It’s a wonderful life
Filmanmeldelse av Camilla R. Olsen

Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemming
Bokanmeldelse av Erik Søndenaa

Undervisningsprisen 2003
Maria Drabløs