Feromonkommunikasjon i et lite nettverk
Bente Berg

Tilretteleggelse av tidlig omsorg for optimal hjerneutvikling
Lars Smith

Kognitiv nevrovitenskap – en gren på det nevrovitenskapelige tre
Kenneth Hugdahl

Two important (and simple) concepts in computional neuroscience
Robert Biegler

Visuell informasjonsbearbeiding og reaksjonsevne
Arne Martin Hårstad og Hermundur Sigmundsson

Morssavn øker stressrespons
Anne Marita Milde

Læring i et biologisk perspektiv: Gutter får feil opplæring i skolen!
Thomas Willy Holten, Mikhail Gradovski og Hermundur Sigmundsson

Sosial relasjonell affektiv kognitiv nevrovitenskap: AI versus organisk intelligens og evolusjonspsykologiens bidrag
Leif Edward Ottesen Kennair

Present and future uses of expert systems (E.S.) and artificial intelligence (A.I.)
Knut Erik Solem

Bevissthet og synaptisk læring – om Jørn Hoklands konnektologi
Arild B. Næss og Kristin Hatlen

Kognitiv aktiveringsteori om stress (CATS)
Hege Eriksen

Flyt som ressurs – intervju med Lisa Vivoll Straume
Kjetil N. Jørgensen og Wendy Nilsen

I hvilken grad bestemmer arv og/eller miljø IQ, og bør dette påvirke sosialpolitikken? En oppsummering av argumentasjonsretningene
Lars Endre Kjølstad

EuroPsy: Bakgrunn og nåværende status
Torleiv Odland

Bokanmeldelse: «Den gudommelige anoreksi»
Anmeldt av Tora Ytterland Stilseth

Bokanmeldelse: «Psykologi i organisasjon og ledelse»
Anmeldt av Trygve Steiro